Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Ekle DriverGroupPackage komutunu kullanma

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Bir sürücü paketi bir sürücü gruba ekler.

İmla

wdsutil /add-DriverGroupPackage /DriverGroup:<Group Name> [/Server:<Server Name>] {/DriverPackage:<Name> | /PackageId:<ID>}

Parametreleri

ParametreAçıklama
/DriverGroup:Sürücü grubunun adını belirtir.
/Server:Sunucu adını belirtir. Bu NetBIOS adı veya FQDN olabilir. Herhangi bir sunucu adı belirtilen, yerel sunucu kullanılır.
/DriverPackage:Gruba eklenecek sürücü paketini adını belirtir. Sürücü paketini benzersiz bir şekilde isminizle belirlenmiş açamıyorsanız varsa, bu seçenek belirtmeniz gerekir.
/PackageId:Paket Kimliğini belirtir. Paket kimliği bulmak için paketin içinde yer aldığı sürücü grubunu tıklayın (veya tüm paketleri düğüm), paketi sağ tıklayın ve ardından özellikleri. Paket kimliği listelenen genel sekmesinde, örneğin: {DD098D20-1850-4fc8-8E35-EA24A1BEFF5E}.

Örnekler

Bir sürücü paketi eklemek için aşağıdaki işlemlerden birini yazın:

wdsutil /add-DriverGroupPackage /DriverGroup:printerdrivers /PackageId:{4D36E972-E325-11CE-Bfc1-08002BE10318}
wdsutil /add-DriverGroupPackage /DriverGroup:printerdrivers /DriverPackage:XYZ

Ek referansları

Komut satırı imla anahtarıDriverGroupPackages Ekle komutunu kullanarakEkle DriverPackage komutunu kullanarakEkle AllDriverPackages alt komutunu kullanma

© 2017 Microsoft