Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

DriverGroupFilter Kaldır komutu kullanma

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Bir sürücü grubu bir sunucusu üzerinde bir filtre kural kaldırır.

İmla

wdsutil /remove-DriverGroupFilter /DriverGroup:<Group Name> [/Server:<Server name>] /Filtertype:<Filter type>

Parametreleri

ParametreAçıklama
/DriverGroup:Sürücü grubunun adını belirtir.
[/Server:]Sunucu adını belirtir. Bu NetBIOS adı veya FQDN olabilir. Sunucu adının belirtilen değil, yerel sunucu kullanılır.
[/Filtertype:]Grubundan kaldırmak için filtre türünü belirtir. Aşağıdaki işlemlerden birini olabilir:

BiosVendor

BIOSVersion

Chassistype

Üretici

UUID

Osversion

Osedition

OsLanguage

Örnekler

Bir filtre kaldırmak için aşağıdaki işlemlerden birini yazın:

wdsutil /remove-DriverGroupFilter /DriverGroup:printerdrivers /Filtertype:Manufacturer
wdsutil /remove-DriverGroupFilter /DriverGroup:printerdrivers /Filtertype:Manufacturer /Filtertype:OSLanguage

Ek referansları

Komut satırı imla anahtarı

© 2017 Microsoft