Trang này có hữu ích không?
Phản hồi của bạn về nội dung này rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Phản hồi bổ sung?
Còn 1500 ký tự
Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Group Policy Object Editor Technical Reference

Updated: March 28, 2003

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

Group Policy Object Editor Technical Reference

Group Policy Object Editor is a Microsoft Management Console (MMC) snap-in used to edit the policy settings in Group Policy objects (GPOs). Like all MMC snap-ins, its functionality can be customized, or extended, by means of MMC snap-in extensions. When you use Group Policy Object Editor, various extensions are included by default.

In this subject

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft