Služby souborů a úložišť – přehled

 

Platí pro: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma se věnuje roli serveru Souborová služba a služba úložiště v systému Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 včetně novinek, seznamu služeb rolí a toho, kde najít informace o vyhodnocení a nasazení.

All_Symbols_CloudVěděli jste, že Microsoft Azure poskytuje podobné funkce v cloudu? Další informace o řešeních úložišť v Microsoft Azure

Vytvořte v Microsoft Azure řešení hybridního úložiště:
Další informace o hybridním cloudovém úložišti StorSimple
Použití nástroje Azure StorSimple pro hybridní cloudové úložiště
Migrace na Azure Premium Storage

Měli jste na mysli...

Souborová služba a služba úložiště obsahuje technologie, které vám pomůžou nastavit a spravovat jeden nebo víc souborových serverů. Tyto servery poskytují centrální místa ve vaší síti, kde můžete ukládat soubory a sdílet je s uživateli. Pokud budou uživatelé potřebovat přístup ke stejným souborům a aplikacím nebo pokud je pro vaši organizaci důležitá centralizované správa souborů a zálohování, měli byste instalací role Souborová služba a služba úložiště a příslušných služeb role nastavit jeden nebo víc serverů jako souborový server.

Role Souborová služba a služba úložiště a role Služba úložiště se instalují ve výchozím nastavení, ale bez dalších služeb rolí. Tato základní funkce umožňuje spravovat funkce úložiště serverů pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShellu. Pokud ale chcete nastavit nebo spravovat souborový server, měli byste použít Průvodce přidáním rolí a funkcí ve Správci serveru nebo rutinu Install-WindowsFeature Windows PowerShellu k instalaci dalších služeb rolí Souborová služba a služba úložiště, jako jsou třeba služby role popsané v tomto tématu.

Správci můžou pomocí role Souborová služba a služba úložiště nastavit a spravovat několik souborových serverů a jejich možnosti úložiště pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShellu. Mezi konkrétní aplikace patří:

 • Pracovní složky – umožňují uživatelům ukládat a používat pracovní soubory nejenom na firemních počítačích, ale taky na osobních počítačích a zařízeních. Uživatelé tak mají jedno praktické místo k uložení pracovních souborů a můžou k nim přistupovat odkudkoliv. Díky uložení souborů na centrálně spravovaných souborových serverech a volitelnému určení zásad pro zařízení uživatele (jako je třeba šifrování a heslo zamykací obrazovky) si organizace zachová kontrolu nad firemními daty. Pracovní složky jsou nová služba role v systému Windows Server 2012 R2.

 • Odstranění duplicitních dat – používá se ke snížení požadavků na místo pro soubory na disku a pomáhá tak šetřit peníze za úložiště.

 • Cílový server iSCSI – používá se v sítích SAN (Storage Area Network) k vytvoření centralizovaných softwarových diskových podsystémů iSCSI, které nezávisejí na hardwaru.

 • Prostory úložiště – používají se k nasazení úložiště s vysokou dostupností, které je odolné a dá se škálovat pomocí cenově dostupných standardních disků.

 • Správce serveru – umožňuje vzdáleně spravovat několik souborových serverů z jednoho okna.

 • Windows PowerShell – umožňuje automatizovat většinu úloh správy pro souborové servery.

Informace o nových funkcích Souborové služby a služby úložiště v systému Windows Server 2016 Technical Preview najdete v části Co je nového v Souborové službě a službě úložiště v systému Windows Server Technical Preview.

Následující tabulka popisuje některé z hlavních změn funkcí Souborové služby a služby úložiště, které jsou dostupné v systému Windows Server 2012 R2.

Vlastnost/funkceNovinka, nebo aktualizace?Popis
Pracovní složkyNovýZajišťuje uživatelům konzistentní způsob přístupu k pracovním souborům z osobních počítačů a zařízení. Další informace najdete v části Pracovní složky.
Protokol SMB (Server Message Block)AktualizovanéVylepšení zahrnují automatické nové vyrovnání klientů souborového serveru se škálováním na víc systémů, vylepšení výkonu funkce SMB Direct a vylepšené zprávy o událostech protokolu SMB. Další informace najdete v části Novinky v protokolu SMB.
Prostory úložištěAktualizovanéVylepšení zahrnují vrstvy úložiště SSD a HDD, mezipaměť pro zpětný zápis využívající SSD, podporu paritních prostorů u clusterů s podporou převzetí služeb při selhání, podporu duální parity a značně sníženou dobu opakovaného vytvoření prostoru úložiště. Další informace najdete v části Co je nového v Prostorech úložiště.
Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)AktualizovanéMezi vylepšení patří klonování databáze pro výrazné zvýšení výkonu při počáteční synchronizaci, modul Windows PowerShellu pro replikaci DFS, nový zprostředkovatel rozhraní WMI replikace DFS, rychlejší replikace u připojení s vysokou šířkou pásma, obnovení konfliktních a předem existujících dat a podpora opětovného vytvoření poškozených databází bez neočekávané ztráty dat. Další informace najdete v části Co je nového v Replikaci DFS a Oborech názvů DFS.
Cílový server iSCSIAktualizovanéAktualizace zahrnují vylepšení virtuálního disku, vylepšení správy v hostovaném nebo privátním cloudu a vylepšenou optimalizaci umožňující ukládání do mezipaměti na úrovni disku. Další informace najdete v části Co je nového v Cílovém serveru iSCSI.

Následující tabulka popisuje některé z hlavních změn funkcí Souborové služby a služby úložiště, které jsou dostupné v systému Windows Server 2012.

Vlastnost/funkceNovinka, nebo aktualizace?Popis
Odstranění duplicitních datNovýŠetří místo na disku, protože ve svazku ukládá jenom jednu kopii stejných dat.
Cílový server iSCSINovýPoskytuje blokové úložiště pro jiné servery a aplikace v síti pomocí standardu Internet SCSI (iSCSI).
Prostory úložiště a fondy úložišťNovýUmožňuje virtualizovat úložiště seskupením standardních pevných disků do fondů úložiště a vytvořením prostorů úložiště z dostupné kapacity těchto fondů.
Jednotná vzdálená správa Souborové služby a služby úložiště ve Správci serveruNovýUmožňuje v jednom okně vzdáleně spravovat víc souborových serverů, včetně jejich služeb rolí a úložiště.
Rutiny prostředí Windows PowerShell pro Souborovou službu a službu úložištěNovýPoskytuje rutiny prostředí Windows PowerShell pro provádění většiny úloh správy pro souborové servery a servery úložiště.

Další informace o tom, co ještě je v Souborové službě a službě úložiště a souvisejících technologiích nového, najdete v následujících tématech.

Odstranění duplicitních dat

Když ke snížení počtu duplicitních bloků dat v úložišti použijete službu role Odstranění duplicitních dat, budete moct do úložiště o dané kapacitě uložit mnohem víc dat, než se dalo uložit v dřívějších verzích, které používaly kompresi SIS (Single Instance Storage) nebo kompresi systému souborů NTFS. U univerzálních souborových serverů se dá využití kapacity úložiště většinou snížit v poměru 2:1 (třeba soubory, které dřív využívaly 1 TB, zaberou po odstranění duplicit dat 500 GB). U serverů, které hostují data virtualizace (třeba soubory VHD), se využití kapacity úložiště často sníží v poměru 20:1. Data o velikosti 1 TB se tak zmenší na 50 GB.

Odstranění duplicitních dat je vysoce škálovatelné, efektivně využívá prostředky a není rušivé. Může probíhat na spoustě velkých svazků s primárními daty současně a nemá přitom nepříznivý vliv na zpracování ostatních úloh na serveru. Nízký dopad na jiné úlohy serveru je možný díky omezení míry využívání prostředků procesoru a paměti. Pomocí úloh odstranění duplicitních dat můžete naplánovat, kdy se má odstranění duplicitních dat spustit, určit prostředky k duplikování a optimalizovat výběr souborů. Integrita a možnost zotavení dat se maximalizuje prostřednictvím kontrolního součtu a dalších algoritmů s využitím selektivní redundance.

Při zkombinování se službou BranchCache se stejné techniky optimalizace aplikují i na data přenesená do firemní pobočky přes síť WAN. Výsledkem je rychlejší stahování souborů a snížená spotřeba šířky pásma.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

K odstranění duplicitních dat se používá komprese a dělení dat do bloků proměnné velikosti. Výsledkem je poměr optimalizace úložiště 2:1 u obecných souborových serverů a až 20:1 v případě virtualizace dat.

Co funguje jinak?

Windows Server 2012 nabízí možnost odstranění duplicitních dat jako službu role, kterou můžete nainstalovat a spravovat pomocí rutin Správce serveru nebo Windows PowerShellu. Výchozí nastavení může rychle snížit kapacitu úložiště, kterou vaše data využívají. Nastavení můžete dál optimalizovat, aby přínosy byly ještě výraznější, nebo můžete pomocí rutin prostředí Windows PowerShell vytvořit skripty, které zajistí optimalizaci úložiště přesně podle vašich potřeb.

Podrobnější informace najdete v tématu Odstranění duplicitních dat.

Cílový server iSCSI

Cílový server iSCSI poskytuje úložiště bloků pro jiné servery a aplikace v síti s využitím standardu Internet SCSI (iSCSI). V kombinaci s jinými technologiemi, které jsou v systému Windows Server 2012 trvale dostupné, poskytuje cílový server iSCSI neustále dostupné úložiště, které se dřív dalo využívat jenom v drahých špičkových zařízeních sítě SAN (Storage Area Network).

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

 • Síťové nebo bezdiskové spouštění. Když použijete softwarový zavaděč nebo síťové adaptéry umožňující spouštění, můžete nasadit stovky bezdiskových serverů. Při použití cílového serveru iSCSI je nasazení velice rychlé (při testování Microsoftu se povedlo nasadit 256 počítačů za 34 minuty). Použitím rozdílových virtuálních pevných disků můžete ušetřit až 90 % prostoru úložiště, který byste jinak potřebovali pro image operačního systému. To je ideální pro velká nasazení totožných imagí operačních systémů, například na serverové farmě s technologií Hyper-V nebo v clusterech HPC (High Performance Computing).

 • Úložiště serverových aplikací. Některé aplikace (třeba Hyper-V a Exchange Server) vyžadují blokové úložiště. To je nestrukturované úložiště, které se aplikacím jeví jako neformátovaný disk a je připravené pro přímou správu ze strany aplikace. Cílový server iSCSI může těmto aplikacím poskytnout trvale dostupné blokové úložiště. Protože je úložiště vzdáleně přístupné, může cílový server iSCSI taky konsolidovat blokové úložiště pro ústředí firmy nebo její pobočky.

 • Heterogenní úložiště. Cílový server iSCSI podporuje iniciátory iSCSI v jiných operačních systémech než Windows. Tím usnadňuje sdílení úložiště v heterogenním prostředí.

 • Vývoj, testování a ukázka testovacích prostředí. Pokud používáte cílový server iSCSI, může se jako síťově přístupné zařízení s blokovým úložištěm použít jakýkoli počítač se systémem Windows Server 2012. To se hodí při testování aplikací před jejich nasazením na zařízení úložiště v síti SAN.

Co funguje jinak?

V systému Windows Server 2012 už funkce správy cílového serveru iSCSI nejsou samostatné soubory ke stažení, ale součásti operačního systému Windows Server. K nastavení, konfiguraci a správě cílového serveru iSCSI můžete použít Správce serveru nebo rutiny Windows PowerShellu.Windows Server 2012 taky zahrnuje změny v modelu prostředků clusteringu, které zlepšují škálovatelnost, aby se tak k cílovým serverům mohlo připojovat víc iniciátorů.

Podrobnější informace najdete v tématu Blokové úložiště v cíli iSCSI.

Prostory úložiště a fondy úložišť

Prostory úložiště jsou subsystém úložiště, který je součástí Windows a umožňuje seskupit standardní disky (jako jsou třeba sériové disky SATA nebo sériově připojené disky SCSI) do jednoho nebo víc fondů úložiště a pak z dostupné kapacity ve fondech úložiště vytvořit virtuální disky (označují se jako prostory úložiště). Prostory úložiště poskytují možnosti virtualizace odolných úložišť pro důležitá virtuální nebo fyzická nasazení včetně nasazení na škálovatelných serverech s víc uzly.

Po seskupení fyzických disků do fondů úložiště můžete z dostupné kapacity vytvářet virtuální disky. Nemusíte tedy samostatně spravovat každý fyzický disk. Tato agregace disků umožňuje efektivněji využívat diskovou kapacitu, snadno přidávat úložiště tak, aby to neovlivnilo uživatele, a delegovat správu úložiště. V systému Windows Server můžete používat fondy úložiště s Prostory úložiště nebo s podsystémy úložiště jiných výrobců než Microsoftu, včetně subsystémů, které používají standard SMI-S.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Prostory úložiště a fondy úložiště zkracují čas, který správci potřebují na zřizování úložišť, a tím snižují náklady na správu. Usnadňují i úlohy správy, takže odolná úložiště s vysokou dostupností můžou vytvářet a spravovat i správci, kteří se nespecializují na úložiště. Prostory úložiště navíc šetří náklady na hardware, protože umožňují pro vysoce dostupná odolná úložiště využívat standardní disky.

Co funguje jinak?

Díky fondům úložiště můžete namísto individuální správy každého disku přidávat fyzické disky k jednomu nebo více fondům a potom vytvářet virtuální disky na základě dostupné kapacity. Potom můžete vytvářet svazky na virtuálních discích, jako by se jednalo o fyzické disky. Když vám dochází dostupná kapacita ve fondu, stačí vytvořit víc virtuálních disků.

Virtuální disky taky nabízejí možnost dynamického zajišťování. To znamená, že kapacita fondu se využívá jenom na základě velikosti souborů, které zkopírujete na virtuální disky, ne podle velikosti vytvořeného virtuálního disku. 10TB virtuální disk může spotřebovávat třeba jenom 100 MB kapacity fondu, pokud jste na něj ještě nezkopírovali moc souborů.

Další informace najdete v tématech Prostory úložiště a Správa úložiště.

Jednotná vzdálená správa Souborové služby a služby úložiště ve Správci serveru

Role Souborová služba a služba úložiště ve Správci serveru umožňuje v jednom okně systému Windows Server 2012 vzdáleně spravovat víc souborových serverů, včetně služeb rolí a úložiště. Stránka Souborová služba a služba úložiště ve Správci serveru obsahuje tyto oddíly pro správu všech serverů se systémem Windows Server 2012, které jsou přidané do Správce serveru:

 • Servery. Umožňuje správu základních funkcí na serverech se systémem Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008. Stránku Servery můžete použít k úlohám, je jako restartování serverů a spuštění nástrojů pro správu.

 • Fondy úložiště. Umožňuje správu fondů úložiště včetně fyzických disků, které tvoří fondy, a virtuálních disků vytvořených z dostupné kapacity fondů.

 • Svazky. Umožňuje správu svazků včetně vyhledávání chyb systému souborů, rozšíření svazků a konfigurace funkce Odstranění duplicitních dat.

 • Sdílené složky. Umožňuje správu sdílených složek SMB a souborů NFS, včetně vytváření nových sdílených složek a nastavení kvót.

 • Virtuální disky iSCSI. Umožňuje správu virtuálních disků iSCSI včetně vytváření nových virtuálních disků iSCSI a cílů.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Správa několika souborových serverů a technologií souborového serveru z jednoho okna Správce serveru umožňuje správcům dosáhnout vyšší efektivity práce a získat lepší celkový přehled o serverech, které spravují. Správa několika serverů tak může být stejně snadná jako správa jednoho.

Co funguje jinak?

Před uvedením systému Windows Server 2012 znamenala správa několika souborových serverů to, že se pro připojení k jednotlivým serverům musela použít vzdálená plocha nebo se muselo otevřít několik instancí konzoly pro správu (pro každý server jedna). V systému Windows Server 2012 můžete pomocí Správce serveru provádět spoustu funkcí, které zajišťují tyto samostatné konzoly pro správu:

 • Správa disků

 • Správa sdílených složek a úložišť

 • Služba Správce prostředků souborového serveru (kvóty a přiřazení vlastností správy sdíleným složkám)

 • Služba Microsoft iSCSI Software Target (není dostupná v systému Windows Server 2012)

 • Správce úložiště pro sítě SAN (není dostupný v Windows Server 2012)

Kromě integrovaných funkcí můžete použít nabídku Nástroje ve Správci serveru ke spuštění nástrojů pro správu na jakémkoli spravovaném serveru, včetně správy systému souborů DFS, Správce prostředků souborového serveru a služby Services for Network File System (NFS).

System_CAPS_ICON_note.jpg Poznámka

Přestože role Souborová služba a služba úložiště ve Správci serveru nepodporuje plnou správu serverů se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008, můžete tyto servery přidat do Správce serveru a používat stránky Servery a Všechny servery k zobrazení podrobností o serverech a spouštění nástrojů pro správu. Další informace najdete v článku Správa serverů se staršími verzemi Windows pomocí Správce serveru ve Windows Serveru 2012.

Rutiny prostředí Windows PowerShell pro Souborovou službu a službu úložiště

Windows Server 2012 poskytuje rutiny Windows PowerShellu pro provádění většiny úkolů správy pro souborové servery a servery úložiště.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Obsáhlé rutiny Windows PowerShellu správcům umožňují automatizovat běžné úkoly správy pomocí skriptů prostředí Windows PowerShell.

Co funguje jinak?

Místo použití různých modulů snap-in nebo rozdílných nástrojů příkazového řádku můžou správci spravovat své servery pomocí rutin a skriptů prostředí Windows PowerShell. Systémy Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 obsahují rutiny prostředí Windows PowerShell, které umožňují správu následujících technologií pro soubory a úložiště.

Existuje řada souvisejících rutin prostředí Windows PowerShell, které jsou užitečné i pro úlohy související se soubory a úložišti. Pomocí rutin Analyzátoru osvědčených postupů (BPA) můžete třeba porovnat servery se známou sadou osvědčených postupů pro roli Souborová služba a služba úložiště.

Pokud chcete získat referenční formulář, který uvádí některé nejčastěji používané rutiny Souborové služby a služby úložiště, stáhněte si Referenční formulář prostředí Windows PowerShell pro Souborovou službu a službu úložiště.

Windows Server 2012 zahrnuje následující funkce, které se ale postupně stahují a v budoucích verzích systému Windows Server se už vůbec neobjeví.

Zastaralé funkceNáhrada
Nástroj příkazového řádku Obory názvů DFS: DfscmdRutiny prostředí Windows PowerShell pro Obory názvů DFS
Služba replikace souborů (FRS)Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)
Nástroje příkazového řádku služby Správce prostředků souborového serveru: Dirquota, Filescrn a StorreptRutiny prostředí Windows PowerShell pro službu Správce prostředků souborového serveru
Modul snap-in Správa sdílených složek a úložišťRole Souborové služby a služby úložiště ve Správci serveru
Modul snap-in Sdílené složkyRole Souborové služby a služby úložiště ve Správci serveru
Poskytovatel Virtuální diskové služby (VDS)Rozhraní API správy úložiště a poskytovatel úložiště nebo standard SMI-S a kompatibilní poskytovatel úložiště

V systému Windows Server 2012 nejsou dostupné následující funkce.

Zastaralé funkceNáhrada
Modul snap-in Správce úložiště pro sítě SANRole Souborové služby a služby úložiště ve Správci serveru a rutiny prostředí Windows PowerShell ve Správci úložiště
Ovladače hostitelského adaptéru SCSIportOvladače Storport nebo jiný hostitelský adaptér

Seznam zastaralých funkcí systému Windows Server 2012 najdete v tématu Odebrané nebo zastaralé funkce v systému Windows Server 2012.

Další informace o podpoře Služby replikace souborů v systémech Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 najdete v tématu Služba replikace souborů (FRS) je ve Windows Serveru 2008 R2 zastaralá.

Ke spuštění Souborové služby a služby úložiště nepotřebujete žádný speciální hardware ani software. Služby Správce prostředků souborového serveru a Replikace DFS ale podporují jenom svazky, které jsou naformátované se systémem souborů NTFS. Odolný systém souborů (ReFS) ani systém souborů FAT se nepodporují.

V následujících částech najdete odpovědi na časté otázky, které se týkají požadavků na Souborovou službu a službu úložiště.

Jak můžu tuto roli nasadit a nakonfigurovat v prostředí s několika servery?

Funkce Souborové služby a služby úložiště se dají rozdělit mezi několik serverů, a to tak, že roli a příslušné služby rolí nainstalujete na všechny příslušné servery. Potom můžete přidáním všech serverů do Správce serverů zajistit centralizovanou správu nebo pomocí skriptů prostředí Windows PowerShell spravovat několik serverů najednou.

Můžu tuto roli spouštět na virtuálních počítačích?

Ano. Souborovou službu a službu úložiště a všechny její služby rolí můžete spouštět na virtuálních počítačích Hyper-V.

System_CAPS_ICON_important.jpg Důležité

Pokud použijete snímky Hyper-V k obnovení serveru se spuštěnou Replikací DFS k replikaci čehokoli jiného, než je složka SYSVOL, dojde k selhání služby Replikace DFS, které vyžaduje speciální postup obnovení databáze. Další informace najdete v článku 2517913 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Můžu tuto roli spustit v clusterovaném prostředí?

Ano. V clusterovaném prostředí můžete používat všechny role Souborové služby a služby úložiště. Replikace DFS ale nepodporuje replikaci obsahu uloženého ve sdílených svazcích clusteru.

Jsou nějaké speciální pokyny pro vzdálenou správu této role?

Souborovou službu a službu úložiště můžete spravovat vzdáleně pomocí těchto nástrojů:

 • Server Manager

 • Rutiny prostředí Windows PowerShell

 • Správa systému souborů DFS

 • Správce prostředků souborového serveru

 • Služby pro systém souborů NFS (Network File System)

 • Nástroje příkazového řádku systému souborů DFS

Není potřeba nic speciálního.

Jsou nějaké speciální pokyny pro správu této role pro možnost instalace jádra serveru?

Souborovou službu a službu úložiště můžete nainstalovat a spustit v možnosti instalace jádra serveru nebo v minimálním serverovém rozhraní systému Windows Server 2012. Správce serveru a konzoly pro správu pro možnost instalace jádra serveru nefungují, i když s minimálním serverovým rozhraním dají používat. Jde je používat taky ke vzdálené správě serverů, které používají možnost jádra serveru.

S rolí serveru Souborová služba a služba úložiště se dají nainstalovat následující služby rolí.

System_CAPS_ICON_note.jpg Poznámka

Správce serveru nejde používat k přidávání rolí a funkcí pro servery se systémem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003. Další informace najdete v tématu Vzdálená správa více serverů: přehled scénářů [základní scénář]. Správce serveru taky může ze serverů se systémem Windows Server 2003 přijímat jenom online nebo offline stav.

Služba rolePopis
Souborová službaPoskytuje seskupení pro služby rolí, které se vztahují k souborovým serverům. Nic neinstaluje.
Souborový serverSpravuje sdílené složky a umožňuje uživatelům přístup k souborům v tomto počítači ze sítě. Další informace o sdílených složkách, které používají protokol SMB (Server Message Block), najdete v tématu Protokol SMB (Server Message Block).
BranchCache pro síťové souboryUmožňuje počítačům ve firemních pobočkách ukládat do mezipaměti běžně stahované soubory ze sdílených složek, ve kterých je povolená služba BranchCache, a následně poskytovat tyto soubory ostatním počítačům v pobočce. Tím se sníží využití šířky pásma sítě a zajistí rychlejší přístup k souborům. Další informace o BrandCache najdete v tématu Služba BranchCache.
Odstranění duplicitních datŠetří místo na disku, protože ve svazku ukládá jenom jednu kopii stejných dat. Další informace o funkci Odstranění duplicitních dat najdete v tématu Odstranění duplicitních dat.
Obory názvů DFSUmožňují seskupit sdílené složky umístěné na různých serverech do jednoho nebo několika logicky strukturovaných oborů názvů. Každý obor názvů se uživatelům zobrazuje jako jedna sdílená složka s řadou podsložek. Podkladová struktura oboru názvů se ale může skládat ze spousty sdílených složek, které jsou umístěné na různých serverech v několika lokalitách. Vzhledem k tomu, že základní struktura sdílených složek je uživatelům skrytá, může jedna složka v oboru názvů DFS odpovídat několika sdíleným složkám na několika serverech. Tato struktura zajišťuje toleranci proti chybám a umožňuje automaticky připojit uživatele k místním sdíleným složkám, když jsou dostupné, a nesměruje je přes připojení sítě WAN. Další informace najdete v tématu Obory názvů DFS a Replikace DFS.
Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)Používá se k replikaci dat mezi několika servery přes síťová připojení s omezenou šířkou pásma a přes místní síťová připojení. Tento modul pro replikaci více hlavních serverů používá protokol RDC (Remote Differential Compression) k tomu, aby aktualizoval jenom ty části souborů, které se od poslední replikace změnily. Replikaci DFS jde použít ve spojení s obory názvů DFS nebo samostatně. Další informace najdete v tématu Obory názvů DFS a Replikace DFS.
Správce prostředků souborového serveruUmožňuje spravovat soubory a složky na souborovém serveru pomocí plánování úloh správy souborů a sestav úložiště, klasifikace souborů a složek, konfigurace kvót složky a definování zásad pro blokování souborů. Další informace najdete v tématu Správce prostředků souborového serveru.
Služba agenta stínové kopie svazku (VSS) souborového serveruUmožňuje vytvořit stínové kopie svazku u aplikací, které ukládají datové soubory na tento souborový server.
Cílový server iSCSIPoskytuje nástroje pro správu pro cíle iSCSI. Další informace najdete v tématu Blokové úložiště v cíli iSCSI.
Server pro systém souborů NFS (Network File System)Umožňuje tomuto počítači sdílet soubory s unixovými počítači a dalšími počítači, které používají protokol NFS.
Služby úložištěPoskytuje funkce správy úložiště, které jsou pořád nainstalované, včetně funkce Prostory úložiště a fondů úložiště.

Další informace najdete v následujících materiálech.

Typ obsahuReferenční materiály
Hodnocení produktuOdstranění duplicitních dat | Obory názvů DFS a Replikace DFS | Vysoce výkonné a trvale dostupné úložiště sdílené složky pro serverové aplikace – Technical Preview | Blokové úložiště v cíli iSCSI | Systém souborů | Přenosy dat se sníženou zátěží ve Windows | Odolný systém souborů | Zvýšení dostupnosti serveru, úložiště a sítě | Scénář: Pohled na vaše data použitím klasifikace | Scénář: Implementace uchovávání informací na souborových serverech | Protokol SMB (Server Message Block) | Úvod do SMI-S | Správa úložiště | Prostory úložiště | Služba Supporting Information Workers se spolehlivými souborovými službami a úložištěm | Dynamické zajišťování a uvolnění dočasné paměti
NasazeníPlán nasazení funkce Odstranění duplicitních dat | Nasaďte systém souborů | Souborový server se škálováním na více systémů pro přehled dat aplikací | Princip a odstraňování potíží s prostory a fondy úložiště v systému Windows Server 8 Beta
ProvozBlokové úložiště v cíli iSCSI – přehled | Referenční formulář rutin prostředí Windows PowerShell pro Souborovou službu a službu úložiště
Nástroje a nastaveníRutiny služby BranchCache | Odstranění duplicit rutin | Rutiny oborů názvů DFS | Rutiny Replikace DFS | Rutiny služby Správce prostředků souborového serveru | Rutiny iSCSI | Rutiny cíle iSCSI | Rutiny služby MultiPath I/O (MPIO) | Rutiny serveru pro systém souborů NFS | Rutiny sdílených složek SMB | Rutiny monitorovací služby serveru SMB | Rutiny SMI-S | Rutiny úložiště | Třídy API správy úložiště | Rutiny sdílené synchronizační složky (Pracovní složky)
Řešení potížíZnámé potíže: Souborová služba a služba úložiště ve Windows Serveru 2012
Komunitní zdrojeFórum TechNet o souborových službách a úložištích | Blog týmu úložných řešení v Microsoftu – File Cabinet | Blog Ask the Directory Services Team (Ptejte se týmu adresářových služeb) | Blog Jose Barreta | Blog týmu Windows Storage | Průvodce DFS Replication Survival Guide (TechNet Wiki) | Windows Server Information Experience na Twitteru
Související technologiePřesměrování složky, Offline soubory a Cestovní profily uživatelů | Clustering s podporou převzetí služeb při selhání
Zobrazit: