Pokladna a banka [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Pomocí nástroje Správa hotovosti a banky spravujte bankovní účty a finanční nástroje právnické osoby, které jsou přidruženy k těmto bankovním účtům. Tyto nástroje zahrnují vkladové složenky, šeky, cizí směnky a dlužní úpisy. Dále je možné odsouhlasit bankovní výpisy a vytisknout bankovní data ve standardních sestavách.

Řízení hotovosti a banky lze integrovat s následujícími moduly a produkty Microsoft:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: