Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Souborů a úložiště služby přehled

Toto téma popisuje souborů a úložiště služby role serveru v systému Windows Server 2012, včetně novinky, seznam služeb rolí a kde najít informace o vyhodnocení a nasazení.

Měli jste na mysli...

Souborů a úložiště služby zahrnuje technologie, které vám pomohou nastavit a spravovat jeden nebo více souborových serverů, které jsou servery, které poskytují centrální umístění v síti, kde můžete ukládat soubory a sdílet s uživateli. Pokud uživatelé potřebují mít přístup ke stejným souborům a aplikacím, nebo centralizovaného zálohování a Správa souborů, které jsou důležité pro vaši organizaci, je měli nastavit jeden nebo více serverů jako souborový server instalací role souborů a úložiště služby a služby odpovídající role.

Role souborů a úložiště služby a služby role služby úložiště jsou nainstalovány ve výchozím nastavení, ale bez jakékoliv další role služby. Tato základní funkce umožňuje spravovat funkce ukládání vašich serverů pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShell. Však nastavení nebo spravovat souborový server, byste měli použít funkce průvodce a přidání rolí ve Správci serveru nebo Install-WindowsFeature Windows PowerShell cmdlet instalace dalších souborů a úložiště služby rolí služby, například role služby uvedené v tomto tématu.

Správci mohou pomocí souborů a úložiště služby role do nastavení a spravovat více souborových serverů a jejich ukládání pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShell. Některé z konkrétních aplikací jsou následující.

 • Požadavky na místo disku souborů, ukládání peněz na skladování pomocí ukládání jediné instance.

 • ISCSI cílový Server použijte k vytvoření centralizované, softwarově a hardwarově nezávislou iSCSI diskové subsystémy v storage area Network (San).

 • Nasadit vysokou dostupnost úložiště, která je pružné a rozšiřitelné pomocí cenově standardních disků pomocí skladovací prostory.

 • Pomocí Správce serveru vzdáleně spravovat více souborových serverů z jediného okna.

 • Windows PowerShell použijte k automatizaci správy většiny úloh správy pro souborové servery.

V následující tabulce jsou popsány některé z hlavních změn v souboru a skladovací služby funkce dostupné v této verzi systému.

Funkce/funkce Nové nebo aktualizované? Popis

Ukládání jediné instance

Nové

Šetří místo na disku tím, že uložení jednu kopii stejná data na svazku.

iSCSI cílový Server

Nové

Poskytuje úložiště bloků na jiné servery a aplikace v síti pomocí standardu Internet SCSI (iSCSI).

Skladovací prostory a skladování fondy

Nové

Umožňuje virtualizaci úložiště seskupením standardní disky do paměťových fondů a pak vytvořit skladovací prostory z dostupné kapacity v bazénech úložiště.

Jednotný Vzdálená správa souborů a úložiště služby ve Správci serveru

Nové

Umožňuje vzdáleně spravovat více souborových serverů, včetně jejich služeb rolí a skladování, a to vše z jediného okna.

Rutiny prostředí Windows PowerShell pro souborové a skladovací služby

Nové

Obsahuje rutin prostředí Windows PowerShell pro provádění většiny úkolů správy souborů a ukládání servery.

Další informace o tom, co je nového v souboru a skladovací služby a souvisejících technologií naleznete v následujících tématech.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Ukládání jediné instance

Prostřednictvím nové služby role ukládání jediné instance snížit počet duplicitních bloků dat v úložišti, můžete ukládat mnohem více dat v daném skladovací kapacity, než bylo možné v předchozích verzích použité komprese systému souborů NTFS nebo ukládání jediné Instance (funkce SIS). Všeobecné použití souborové servery obvykle snížit využití kapacity úložiště poměru 2: 1 (například soubory, které dříve používalo 1 TB by použít 500 GB po deduplikací). Servery, které jsou hostiteli virtualizace data (například soubory VHD) často snížit využití kapacity úložiště podle poměru 20: 1, což snižuje 1 TB dat na 50 GB.

Integritu a obnovitelnost jsou maximalizována prostřednictvím jiné algoritmy prostřednictvím selektivního propouštění a kontrolní součet. Ukládání jediné instance je vysoce škálovatelná, zdroj, efektivní a nonintrusive. To může běžet na desítky velkých svazků primárních dat současně bez ovlivnění jiných pracovní vytížení na serveru. Nízký dopad na pracovní vytížení serveru je provozován omezení prostředky procesoru a paměti, které jsou spotřebovány. Pomocí dat deduplikací pracovních míst, je možné naplánovat při ukládání jediné instance by měl běžet, určit prostředky na deduplicate a naladit výběr souboru.

V kombinaci s BranchCache, stejné techniky optimalizace platí pro data, která jsou přenášena v síti WAN na pobočce. To má za následek rychlejší souboru době stahování a snižuje spotřebu šířky pásma.

Jaká hodnota Tato změna přidat?

Ukládání jediné instance používá proměnné velikosti bloků a kompresí, které společně poskytují úložiště optimalizace poměr 2: 1 pro všeobecné souborové servery a až do 20: 1 pro virtualizace data.

V čem spočívá rozdíl?

Windows Server 2012 obsahuje údaje deduplikací funkci jako služba role, která můžete nainstalovat a spravovat pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShell cmdlets. Výchozí nastavení lze rychle snížit množství úložnou kapacitu, která se používá data. Doladit nastavení vidět další zisky nebo vytvářet skripty, které aktivují optimalizace skladování, kdy a kde chcete, použít rutiny prostředí Windows PowerShell.

Podrobnější informace o ukládání jediné instance naleznete v tématu Přehled datových deduplikací .

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif iSCSI cílový Server

iSCSI cílový Server poskytuje úložiště bloků na jiné servery a aplikace v síti pomocí standardu Internet SCSI (iSCSI). V kombinaci s jinými technologiemi neustále k dispozici v systému Windows Server 2012, iSCSI cílový Server poskytuje nepřetržitě dostupné úložiště, která byla dříve k dispozici pouze na drahé, high-end storage area network (SAN) zařízení.

Jaká hodnota Tato změna přidat?

 • Síť nebo bezdiskového spouštění   Při použití umožňující spuštění síťové adaptéry nebo zavaděč softwaru, je možné nasadit stovky bezdiskovým serverů. S iSCSI cílový Server, je rychlá (256 počítače v 34 minut podle testování společností Microsoft). Při použití rozdílových virtuálních pevných disků, můžete ušetřit až 90 % úložného prostoru pro bitové kopie operačního systému. To je ideální pro velké nasazení bitové kopie identických operačního systému, například serverová farma se systémem Hyper-V nebo high-performance computing (HPC) clustery.

 • Uložení aplikace serveru   Některé aplikace (například Hyper-V a Exchange Server) vyžadují úložiště bloků, což je syrové místa, které se aplikace jako neformátovaný disku, který je připraven pro přímé řízení aplikací. iSCSI cílový Server může poskytnout tyto aplikace s nepřetržitě dostupného úložiště bloků. Vzhledem k tomu, že úložiště je vzdáleně přístupná, iSCSI cílový Server lze rovněž konsolidovat úložiště bloků pro střední nebo pobočkách.

 • Heterogenní úložiště   ISCSI cílový Server podporuje iniciátory iSCSI na jiné operační systémy než Windows, takže je snadné sdílet úložiště v heterogenním prostředí.

 • Dev, testování a demo lab prostředí   Služba role serveru cíl iSCSI umožňuje libovolný počítač se systémem Windows Server 2012 být přístupné prostřednictvím sítě blokové zařízení úložiště. To je užitečné pro testování aplikací před nasazením v SAN zařízení.

V čem spočívá rozdíl?

S tímto vydáním iSCSI cílový Server funkce správy přesouvá z samostatně ke stažení části operačního systému Windows Server. Správce serveru nebo Windows PowerShell cmdlets slouží k instalaci, konfiguraci a správě iSCSI cílový Server. Windows Server 2012 také zahrnuje změny k modelu clusteru prostředek zlepšit škálovatelnost, aby více iniciátory lze připojit k cílovým serverům.

Podrobnější informace o iSCSI cílový Server naleznete v tématu iSCSI Target Block Storage přehled .

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Skladovací prostory a skladování fondy

Skladovací prostory je podsystém úložiště, který je součástí Windows Server 2012 a Windows 8, která umožňuje seskupovat standardní disky (například disky Serial ATA nebo Serial Attached SCSI) do jednoho nebo více paměťových fondů a pak vytvořit virtuální disky, známé jako "skladovací prostory" z dostupné kapacity v bazénech úložiště. Windows Server 2012 také podporuje vytváření fondů úložiště v podsystémech úložišť společnosti Microsoft. Skladovací prostory poskytuje možnosti virtualizace pružné ukládání podnikových virtuální či fyzické nasazení, včetně na serverech s více uzly, škálovatelné.

Skladování fondy umožňují seskupit fyzických discích do jednoho nebo více nádob, které jsou známé jako úložiště fondy. Můžete pak vytvářet virtuální disky z dostupné kapacity v ukládání fondu bez nutnosti samostatně řídit každý fyzický disk. Tato agregace disků umožňuje efektivnější využití kapacity disku, snadno přidávat úložiště bez dopad uživatelů a delegovat správu úložného prostoru. Můžete použít ukládání fondů v Windows 8 nebo Windows Server 2012 Storage mezery, nebo podsystémy úložišť společnosti Microsoft, včetně podsystémů, které používají standard SMI-S.

Jaká hodnota Tato změna přidat?

Uložení fondů a úložných prostor snížit náklady na správu zkrátí čas správci tráví zajišťování úložiště. Také zjednodušují úlohy správy, umožňující správcům, kteří nejsou profesionálové ukládání nastavení a správě úložiště odolné a vysokou dostupnost. Skladovací prostory také šetří náklady na hardware umožňuje použití standardních disků pro pružné ukládání s vysokou dostupností.

V čem spočívá rozdíl?

S paměťových fondů, namísto řízení každý disk zvlášť přidejte fyzických disků do jednoho nebo více fondů a pak vytvořit virtuální disky z dostupné kapacity v ukládání fondu. Můžete pak vytvářet svazky na virtuální disky, jako kdyby byly fyzické disky. Když spustíte málo dostupné kapacity v bazénu, přidejte více disků.

Virtuální disky mohou také být řídce zajištěna, což znamená, že kapacity fondu se používá pouze podle velikosti souborů, které zkopírujete do virtuální disky, ne velikost virtuálního disku, který vytváříte. Například 10 TB virtuální disk může spotřebovat 100 MB kapacity fondu nebyly zkopírujete mnoho souborů na disk ještě.

Další informace o ukládání fondů, skladovací prostory a thin provisioning naleznete v tématu Přehled správy úložiště , Skladovací prostory přehled , a Přehled střihací úložiště a Thin Provisioning .

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Jednotný Vzdálená správa souborů a úložiště služby ve Správci serveru

Souborů a úložiště služby rolí ve Správci serveru umožňuje vzdáleně spravovat více souborových serverů se systémem Windows Server 2012, včetně jejich služeb rolí a skladování, a to vše z jediného okna. Souborů a úložiště služby rolí ve Správci serveru poskytuje následující části ke správě všech serverů se systémem Windows Server 2012 byli vloženi do instance správce serveru:

 • Servery   Řídí funkce základní serveru na serverech se systémem Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008. Servery Servery stránku můžete použít k provádění úkolů, jako restartování serverů a spuštění nástroje pro správu

 • Skladování fondy   Spravuje sdružená úložiště, včetně fyzických disků, které tvoří bazénů a virtuálních disků, které jsou vytvořeny z dostupné kapacity v těchto fondech

 • Svazky   Spravuje svazky, včetně skenování pro chyby, rozšiřování svazků a konfiguraci ukládání jediné instance

 • Akcie   Spravuje SMB a NFS akcií, včetně vytváření nových akcií a nastavování kvót

 • virtuální disky iSCSI   Spravuje virtuální disky iSCSI, včetně vytváření nových virtuálních disků iSCSI a cíli

Jaká hodnota Tato změna přidat?

Správa více souborových serverů a serverových technologií souboru z jednoho okna Správce serverů umožňuje správcům pracovat mnohem efektivněji a získat lepší celkový pohled ze serverů, které spravují, takže správa více serverů se stává stejně snadné jako Správa jeden.

V čem spočívá rozdíl?

Před Windows Server 2012 správa více souborových serverů, které jsou určeny k připojení ke každému serveru pomocí vzdálené plochy, nebo otevření více instancí konzoly pro správu (jeden na server). Správce serveru v systému Windows Server 2012, slouží k provádění mnoha funkcí poskytovaných konzoly pro správu následující samostatné:

 • Program Správa disků

 • Konzolu Správa

 • Správce prostředků souborového serveru (kvóty a přiřazování vlastností složky správy sdílených souborů)

 • Produkt Microsoft iSCSI Software Target (není k dispozici v systému Windows Server 2012)

 • Správce úložiště pro sítě SAN (není k dispozici v systému Windows Server 2012)

Kromě integrované funkce můžete použít v menu nástroje ve Správci serveru ke spuštění nástrojů pro správu, včetně DFS Management, správce prostředků souborového serveru a služeb pro systém NFS (Network File), na každém ze spravovaných serverů.

Hh831487.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Přestože souborů a úložiště služby rolí ve Správci serveru nepodporuje úplné řízení serverů se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008, můžete stále přidat tyto servery na správce serveru a používat serverya Všechny servery stránky zobrazit podrobné informace o serverech a spuštění nástroje pro správu. Další informace v tématu servery se systémem řízení starších verzí Windows ze Správce serveru v systému Windows Server 2012.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Rutiny prostředí Windows PowerShell pro souborové a skladovací služby

Windows Server 2012 obsahuje rutin prostředí Windows PowerShell pro provádění většiny úkolů správy pro servery souborů a ukládání.

Jaká hodnota Tato změna přidat?

Rozsáhlé rutiny prostředí Windows PowerShell umožňuje správcům k automatizaci běžných úkolů správy pomocí Windows PowerShell skriptů.

V čem spočívá rozdíl?

Namísto použití různých modulů snap in nebo neslučitelných nástrojů příkazového řádku, správci mohou spravovat své servery pomocí Windows PowerShell příkazů a skriptů. Windows Server 2012 obsahuje rutin prostředí Windows PowerShell pro správu následující soubor a skladovací technologie.

Existují četné související rutin, které jsou také vhodné pro pracovní vytížení souboru a skladování. Například můžete použít rutiny Best Practices Analyzer (BPA) pro porovnání servery řadu známých osvědčených postupů pro roli souborů a úložiště služby.

Referenční list, který obsahuje některé nové nebo vylepšené služby úložiště soubory a rutinách se nejčastěji používají Stáhněte Windows PowerShell referenční list souborů a úložiště služby.

Následující funkce jsou součástí Windows Server 2012, ale oni jsou postupně, a pravděpodobně budou odebrány z budoucích verzí systému Windows Server.

Nepoužívaných funkce Náhrada

Obory názvů DFS nástroj příkazového řádku Dfscmd

Rutiny prostředí Windows PowerShell pro obory názvů DFS

Služba replikace souborů (FRS)

Replikace distribuovaného systému souborů

Nástroje příkazového řádku Správce prostředků souborového serveru: Dirquota, Filescrn a Storrept

Rutiny prostředí Windows PowerShell pro správce prostředků souborového serveru

Sdílení a modul snap-in Správa úložišť

Souborů a úložiště služby rolí ve Správci serveru

Modul snap-in sdílené složky

Souborů a úložiště služby rolí ve Správci serveru

Zprostředkovatel Virtuální diskové služby (VDS)

Rozhraní API správy úložiště a úložiště poskytovatele nebo SMI-S standard a vyhovující storage provider

Následující funkce nejsou k dispozici v systému Windows Server 2012.

Nepoužívaných funkce Náhrada

Správce úložiště pro sítě San modul snap-in

Souborů a úložiště služby role v Správce serverů a Storage Management Windows PowerShell cmdlets

SCSIport ovladače adaptéru hostitelské sběrnice

Ovladače Storport nebo jiný host-bus adaptér

Seznam již nepoužívaných funkcí v systému Windows Server 2012, Funkce odstranit nebo zrušena v Windows Server 2012 .

Další informace o podpoře FRS v roce 2012 Windows Server a Windows Server 2008 R2 naleznete v tématu Služby replikace souborů (FRS) je zastaralá, v systému Windows Server 2008 R2.

Neexistují žádné zvláštní hardwarové nebo softwarové požadavky pro spouštění souborů a úložiště služby. Však správce prostředků souborového serveru a replikace distribuovaného systému souborů podporuje svazků naformátovaných v systému souborů NTFS pouze;Pružný systém souborů (odkazy) a systém souborů FAT nejsou podporovány.

V následující části pokrývají nejčastější dotazy kolem požadavky souborů a úložiště služby.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Jak nasaďte a nakonfigurujte tuto roli v prostředí s více serverů?

Instalací role a příslušné role služby na každém příslušném serveru můžete rozdělit funkce souborů a ukládání služeb mezi více serverů. Můžete přidat všechny servery na Správce serverů pro centralizované správy, nebo současně spravovat více serverů pomocí Windows PowerShell skriptů.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Lze na virtuální počítače spustit tuto úlohu?

Ano. Všech souborů a úložiště služby role služby lze spustit na Hyper-V virtuálních strojů.

Hh831487.Important(cs-cz,WS.11).gif Důležité
Použití Hyper-V snímky obnovit server se službou Replikace distribuovaného systému souborů k replikaci než složky SYSVOL, způsobuje, že replikace distribuovaného systému souborů k selhání, což vyžaduje speciální databáze zotavení kroky. Další informace naleznete v článku 2517913 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Lze spustit tuto roli v clusterovém prostředí?

Ano. Všech souborů a úložiště služby role služby lze spustit v prostředí s clustery. Replikace distribuovaného systému souborů však nepodporuje replikace obsahu uloženého na sdílené svazky clusteru.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Existují aspekty pro vzdálenou správu tuto roli?

Můžete spravovat soubory a skladovací služby vzdáleně pomocí následujících nástrojů:

 • Správce serveru

 • Windows PowerShell cmdlets

 • Správa systému souborů DFS

 • Správce prostředků souborového serveru

 • Služby pro systém souborů NFS

 • Nástroje příkazového řádku DFS

Žádná zvláštní úvahy jsou nezbytné.

Hh831487.collapse(cs-cz,WS.11).gif Existují doporučení pro správu rolí na možnost instalace jádra serveru?

Můžete nainstalovat a spustit soubor a skladovací služby na možnosti instalace Server Core nebo minimální rozhraní serveru. Správce serveru a administrativní konzole nefunguje na možnosti instalace Server Core, i když mohou být použity s minimální Server rozhraní systému Windows Server 2012 a může také sloužit k vzdáleně spravovat servery, které používají jádra serveru.

S souborů a úložiště služby role serveru lze nainstalovat následující služby rolí.

Hh831487.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Správce serveru může přijímat pouze online nebo offline stavu ze serverů se systémem Windows Server 2003. Správce serveru nelze použít k přidání rolí a funkcí na serverech se systémem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003. Další informace naleznete v tématu Vzdálený, po řízení .

Služba role Popis

Souborové služby

Poskytuje seskupení pro služby rolí, které se vztahují k souborovým serverům – to není nic instalovat samostatně.

Souborový Server

Spravuje sdílené položky a umožňuje uživatelům přístup k souborům v tomto počítači ze sítě. Další informace o sdílení souborů, které používají protokol Server Message Block (SMB) naleznete v tématu Přehled Server Message Block .

Služba BranchCache pro síťové soubory.

Umožňuje počítačům v pobočkách ukládat do mezipaměti běžně stahované soubory ze sdílených souborů, na kterých je služba povolena a pak poskytují tyto soubory do dalších počítačů v pobočce. To snižuje využití šířky pásma sítě a umožňuje rychlejší přístup k souborům. Další informace o BranchCache naleznete v tématu Přehled pobočkové mezipaměti .

Ukládání jediné instance

Šetří místo na disku tím, že uložení jednu kopii stejná data na svazku. Další informace o ukládání jediné instance naleznete v tématu Přehled datových deduplikací .

Obory názvů DFS

Umožňuje sdílení souborů skupiny, které jsou umístěné na různých serverech do jednoho nebo více logicky strukturovaných oborů názvů. Každý obor názvů se uživatelům zobrazí jako jeden soubor share s řadou podsložek. Základní struktura oboru názvů se však může skládat z mnoha sdílených souborů umístěných na různých serverech a v několika lokalitách. Vzhledem k tomu, že základní strukturu souboru akcií je skryta před uživateli, jediné složky v oboru názvů DFS může odpovídat více sdílených souborů na více serverech. Tato struktura zajišťuje odolnost a schopnost automatické připojení uživatelů k místní sdílené položky, když jsou k dispozici, takže uživatelé směrování přes připojení sítě (WAN). Další informace o oborech názvů DFS naleznete v tématu Obory názvů distribuovaného systému souborů a replikace distribuovaného systému souborů – přehled .

Replikace distribuovaného systému souborů

Slouží k replikaci dat mezi více servery přes síť s omezenou šířkou pásma připojení a připojení k místní síti. Je to více předloh replikační stroj, který používá protokol vzdálené diferenciální komprese (RDC) k aktualizaci pouze části souborů, které byly změněny od poslední replikace. Replikace distribuovaného systému souborů lze použít v kombinaci s obory názvů DFS nebo samostatně. Další informace o oborech názvů DFS naleznete v tématu Obory názvů distribuovaného systému souborů a replikace distribuovaného systému souborů – přehled .

Správce prostředků souborového serveru

Pomáhá spravovat a porozumět soubory a složky na serveru plánováním úlohy správy souborů a ukládání zpráv, klasifikaci soubory a složky, nastavení kvót složky a definování zásad blokování souborů. Další informace naleznete v tématu Přehled správce prostředků souborového serveru .

Služba agenta VSS serveru souboru

Umožňuje provádět svazku stínových kopií aplikace, které ukládají datové soubory na tomto souborovém serveru.

iSCSI cílový Server

Poskytuje nástroje pro správu pro cíle iSCSI. Další informace naleznete v tématu iSCSI Target Block Storage přehled .

Server for Network File System (NFS)

Umožňuje tento počítač sdílení souborů s počítači se systémem UNIX a ostatní počítače, které používají protokol sítě soubor systému (NFS).

Skladovací služby

Poskytuje funkce správy úložiště, které je vždy nainstalována, včetně paměťových fondů a skladovací prostory.

Další související informace naleznete v následujících zdrojích informací.

Typ obsahu Odkazy

Hodnocení produktů

Přehled datových deduplikací | Obory názvů distribuovaného systému souborů a replikace distribuovaného systému souborů – přehled | Výkonné, neustále k dispozici sdílené úložiště souborů serveru aplikace předběžné | iSCSI Target Block Storage přehled | Network File System | Windows převedené datové přenosy přehled | Pružné Přehled systému souborů | Server, skladování a dostupnost sítě: scénář přehled | Scénář: Získat vhled do Data pomocí klasifikace | Scénář: Implement uchovávání informací na souborových serverech | Přehled Server Message Block | | Úvod do SMI-S | Přehled správy úložiště | Skladovací prostory přehled | Podpůrné informace pracovníkům spolehlivé služby souborů a ukládání | Přehled střihací úložiště a Thin Provisioning

Nasazení

Zavádění ukládání jediné instance | Zavést systém souborů NFS | | Pochopit a řešit více souborových serverů v beta verzi Windows Server "8" | | Pochopit a řešení úložných prostor a bazénů v beta verzi Windows Server "8"

Operace

iSCSI Target úložiště bloků, jak na | | Windows PowerShell referenční list pro souborové a skladovací služby

Nástroje a nastavení

BranchCache | Deduplikací | iSCSI | IscsiTarget | MPIO | Skladování | | Třídy úložiště Management API

Poradce při potížích

Známé problémy: Souborů a úložiště služby v systému Windows Server 2012

Komunitní zdroje

Služby souborů a úložiště TechNet Fórum | | Tým úložiště v pořadači Microsoft Blog | | Požádejte Blog týmu adresářové služby | | Jose Barreto Blog | | Blog týmu úložiště Windows | | DFS replikace přežití Guide (TechNet Wiki) | | Windows Server Information zkušenosti na Twitter

Příbuzné technologie

Přehled přesměrování složky, soubory Offline a cestovní profily uživatelů | Přehled clusterů převzetí služeb při selhání

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft