Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Virtualizované domény řadiče, Poradce při potížích

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma obsahuje podrobné metodiky funkci řadiče domény virtualizované řešení potíží.

Úvod

Nejdůležitější způsob, jak zlepšit své dovednosti pro řešení problémů je sestavení testovací laboratoře a důkladně prozkoumat normální pracovní scénáře. Pokud se vyskytnou chyby, jsou více zřejmé a snadno pochopitelné, vzhledem k tomu, že máte pevný základ jak pracuje povýšení řadiče domény. To také umožňuje vytvářet své dovednosti analýzy analýzy a sítě. To žádají o všech technologií distribuovaných systémů, nasazení pouze virtualizované domény řadiče.

Jsou důležité prvky, které mají Rozšířené odstraňování potíží konfigurace řadiče domény:

 1. Analýzy lineární kombinace zaostření a důrazem na detail.

 2. Princip analýzy sítě sběr dat

 3. Principy předdefinované protokoly

První a druhé jsou nad rámec tohoto tématu, ale třetí lze vysvětlit podrobně. Řešení virtualizované domény řadiče vyžaduje logickou a lineární metodu. Klíč je řešit problém pomocí údajů poskytnutých a pouze uchýlit se k složité nástroje a analýzy při vyčerpání poskytnutého výstup a protokolování.

Řešení virtualizované klonování řadiče domény

Tato sekce zahrnuje:

Strategie řešení potíží pro virtualizované domény řadiče klonování následující obecný formát:

Poradce při potížích s virtuální řadiče domény

Nástroje pro odstraňování potíží

Možnosti protokolování

Integrované protokoly jsou nejdůležitějším nástrojem pro odstraňování potíží s klonování řadiče domény. Všechny tyto protokoly jsou ve výchozím nastavení nakonfigurována pro maximální podrobnost a povoleny.

OperaceProtokol
Klonování– Logs\System viewer\Windows událost
-Události viewer\Applications a služby logs\Directory služby
-%systemroot%\debug\dcpromo.log
Propagace-%systemroot%\debug\dcpromo.log
-Události viewer\Applications a služby logs\Directory služby
– Logs\System viewer\Windows událost
-Události viewer\Applications a služby logs\File služby replikace
-Události viewer\Applications a služby logs\DFS replikace

Nástroje a příkazy pro řešení potíží s konfigurací řadiče domény

Řešení problémů, které nelze vysvětlit protokoly, použijte jako výchozí bod následující nástroje:

 • Dcdiag.exe

 • Repadmin.exe

 • Program Sledování sítě 3.4

Obecné metodiky pro řešení potíží domény Řadič klonování

 1. Při spouštění modulu VM v režimu opravy adresářové služby (DSRM)? To znamená, že řešení není nezbytné. K přihlášení v režimu DSRM pomocí . \Administrator na účet a zadejte heslo režimu obnovení adresářových SLUŽEB.

  1. Prozkoumejte Dcpromo.log.

   1. Úspěšné počáteční kroky klonování, ale selhání povýšení řadiče domény?

   2. Chyby označují problémy s řadičem místní domény nebo prostředí služba AD DS, jako jsou chyby vrácené emulátoru primárního řadiče DOMÉNY

  2. Zkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb a dccloneconfig.xml a CustomDCCloneAllowList.xml

   1. Nekompatibilní aplikace musí být v CustomDCCloneAllowList.xml seznam povolených?

   2. Název počítače nebo adresa IP je duplicitní nebo neplatný v dccloneconfig.xml?

   3. Je neplatný v dccloneconfig.xml lokalitě služby Active Directory?

   4. V dccloningconfig.xml není nastavena adresa IP a není k dispozici žádný server DHCP?

   5. Emulátor primárního řadiče DOMÉNY je online a k dispozici prostřednictvím protokolu RPC?

   6. Řadič domény je členem skupiny Cloneable řadiče domény? Oprávnění povolit řadiče domény vytvořit klon sama nastavena na doménový kořenový adresář pro tuto skupinu?

   7. Soubor Dccloneconfig.xml obsahuje syntaktické chyby, které brání správné analýzy?

   8. Hypervisor podporuje?

   9. Po klonování začala úspěšně nebyla selhání povýšení řadiče domény?

   10. Názvy řadičů domény automaticky generované (9999) byl překročen maximální počet byl?

   11. Duplicitní adresy MAC

 2. Je název hostitele klon stejné jako zdrojový řadič domény?

  1. Existuje soubor Dccloneconfig.xml na povolených místech?
 3. Je VM spuštění v normálním režimu a klonování dokončit, ale řadič domény nefunguje správně?

  1. Nejprve zkontroluje, pokud název hostitele je změněn na klon. Pokud název hostitele se liší, klonování byl alespoň částečně dokončen.

  2. Řadič domény má duplicitní adresy IP zdrojového řadiče domény z dccloneconfig.xml, ale zdrojový řadič domény byl během klonování offline?

  3. Pokud řadič domény je reklama, považovat za normální výdejní po zvýšení úrovně, který by měla bez klonování problém.

  4. Pokud řadič domény není reklama, zkontrolujte protokoly událostí adresářové služby, systém, aplikace, replikace souborů a replikace distribuovaného systému Souborů chyb po povýšení.

Zakázání spuštění režimu obnovení adresářových SLUŽEB

Po spuštění do režimu obnovení adresářových SLUŽEB z důvodu jakékoli chyby diagnostikovat příčinu selhání a pokud dcpromo.log neznamená, že klonování nelze opakovat, odstraňte příčinu chyby a obnovit příznak režimu obnovení adresářových SLUŽEB. Selhání klonování se nevrátí do normálního režimu sám, při příštím restartování; aby se pokusil znovu klonování je třeba odebrat příznak spuštění režimu obnovení adresářové služby. Všechny tyto kroky vyžadují spuštění jako správce se zvýšeným oprávněním.

Odebrání režimu DSRM pomocí Msconfig.exe

Chcete-li spuštění DSRM vypnout pomocí grafického uživatelského rozhraní, použijte nástroj Konfigurace systému:

 1. Spustit msconfig.exe

 2. Na spuštění v části možnosti spuštění, zrušit výběr bezpečné spuštění (je již vybrána možnost oprava služby Active Directory povolena)

 3. Klepněte na tlačítko OK a po výzvě restartujte

Odebrání režimu DSRM pomocí Bcdedit.exe

Spuštění DSRM vypnout z příkazového řádku, pomocí editoru spouštěcí Data konfigurace úložiště:

 1. Otevřete CMD, příkazový řádek a spusťte:

  Bcdedit.exe /deletevalue safeboot 
  
 2. Restartujte počítač:

  Shutdown.exe /t /0 /r 
  
Poznámka

Bcdedit.exe funguje také v konzole prostředí Windows PowerShell. Příkazy jsou:

Bcdedit.exe /deletevalue bezpečného

Restart-computer

Jádro serveru a v protokolu událostí

Protokoly událostí obsahují mnoho užitečných informací o virtualizované domény řadiče klonování operace. K instalaci systému Windows Server 2012 počítače je ve výchozím nastavení instalace jádra serveru, což znamená, že neexistuje žádné grafické rozhraní a proto žádný způsob, jak spustit místní modul snap-in Prohlížeč událostí.

Kontrola protokolů událostí na serveru se spuštěnou instalací serverového jádra:

 • Spustit nástroj Wevtutil.exe místně

 • Místní spuštění rutiny prostředí PowerShell Get-WinEvent

 • Pokud je povolena brána Firewall systému Windows pro pokročilé pravidla "Vzdálená správa protokolu událostí" skupiny (nebo ekvivalentní porty) Chcete-li povolit příchozí komunikaci můžete spravovat vzdáleně pomocí Eventvwr.exe, wevtutil.exe nebo Get-Winevent v protokolu událostí. To lze provést v instalaci jádra serveru pomocí NETSH.exe, Zásady skupiny nebo nové Set-NetFirewallRule rutiny v prostředí Windows PowerShell 3.0.

Upozornění

Nepokoušejte se přidat grafické prostředí zpět do počítače spuštěného v režimu obnovení adresářových SLUŽEB. Pro obsluhu zásobníku (CBS) systému Windows nemůže pracovat správně v nouzovém režimu nebo v režimu obnovení adresářových SLUŽEB. Pokusy o přidat funkce nebo role v režimu obnovení adresářových SLUŽEB nebude dokončena a ponechat počítač v nestabilním stavu, dokud je obvykle spuštěn. Jelikož klon virtualizované domény Řadič v režimu obnovení adresářových SLUŽEB nelze normálně spustit a neměli normálně spuštěn ve většině případů, je možné tento příkaz bezpečně přidat grafické prostředí. To není podporováno a může zanechat nepoužitelný serveru.

Poradce při specifických potížích

Události

Všechny události klonování řadiče domény virtualizované zapisovat do protokolu událostí adresářové služby řadiče domény klon VM. Protokoly událostí aplikace, služba replikace souborů a replikace distribuovaného systému Souborů může také obsahovat užitečné informace o řešení problémů pro selhání klonování. Selhání při volání RPC k emulátoru primárního řadiče DOMÉNY může být v protokolu událostí v emulátoru primárního řadiče DOMÉNY k dispozici.

Níže jsou uvedeny události klonování specifické pro Windows Server 2012 v protokolu událostí adresářové služby s poznámky a doporučená řešení chyb.

Protokol událostí adresářové služby
ID události2160
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaMístní nalezl virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru.

Konfigurační soubor klonování řadiče virtuální domény se nachází v: %1

Existence virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru označuje, že místní virtuální řadič domény klon jiného řadiče domény virtuální. Začne klonování sám.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané. Zkontrolujte pracovní adresář DSA, % systemroot%\ntds a kořenové jakékoli místní nebo vyměnitelné disky pro soubor dcclconeconfig.xml.
ID události2161
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaMístní nebyla nalezena na virtuální domény Řadič konfigurační soubor klonování. Klonovaný řadič domény je místní počítač.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané. Zkontrolujte pracovní adresář DSA, % systemroot%\ntds a kořenové jakékoli místní nebo vyměnitelné disky pro soubor dcclconeconfig.xml.
ID události2162
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo.

Zkontrolujte události zaznamenané v protokolech událostí systému a %systemroot%\debug\dcpromo.log Další informace o chybách, které odpovídají virtuální domény řadič, pokus o klonování.

Kód chyby: %1
Poznámky a řešeníPostupujte podle pokyny zprávu, tato chyba je catchall.
ID události2163
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaKe klonování místního virtuálního řadiče domény byla spuštěna služba DsRoleSvc.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané. Zkontrolujte pracovní adresář DSA, % systemroot%\ntds a kořenové jakékoli místní nebo vyměnitelné disky pro soubor dcclconeconfig.xml.
ID události2164
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se spustit službu DsRoleSvc ke klonování místního virtuálního řadiče domény.
Poznámky a řešeníZkontrolujte nastavení služby pro službu Role serveru DS (DsRoleSvc) a zajistit, aby že jeho typ spouštění je nastavena na ruční. Ověřte, že žádný program třetí strany brání spuštění této služby.
ID události2165
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zprávaspuštění podprocesu během klonování místního virtuálního řadiče domény se nezdařilo.

Kód chyby: % 1

Chybová zpráva: % 2

Název vlákna: 3 %
Poznámky a řešeníObraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft
ID události2166
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zprávapotřebuje služba RPCSS iniciovat restartování do režimu obnovení adresářových SLUŽEB. Čekání na službě RPCSS do spuštěného stavu se nezdařilo inicializovat.

Kód chyby: % 1
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokol událostí systému a nastavení služby pro službu serveru vzdáleného volání Procedur (Rpcss)
ID události2167
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNelze inicializovat virtuální domény Řadič knowledge. Naleznete v předchozí položce protokolu událostí podrobnosti.

Další Data

Kód chyby: %1
Poznámky a řešeníPostupujte podle pokyny zprávu, tato chyba je catchall.
ID události2168
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService

Řadič domény je spuštěn v podporovaném hypervisoru. VM generování ID je zjištěn.

Aktuální hodnota VM generování ID: %1
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2169
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaNeexistuje žádná VM generování ID zjistil. Řadič domény je hostitelem fyzický počítač, nižší úrovně verze technologie Hyper-V nebo hypervisor, který VM generování ID nepodporuje

Další Data

Kód chyby vrácený při kontrole VM generování ID:% 1
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí jejichž záměrem není klonovat. Jinak zkontrolujte protokol událostí systému a podpory produktu dokumentaci hypervisoru.
ID události2170
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiUpozornění
ZprávaByla zjištěna změna ID generování.

ID generování uložené v mezipaměti v adresářové služby (stará hodnota): %1.

Generování ID aktuálně v modulu VM (nová hodnota): %2

Změna ID generování dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Vytvoří nové ID vyvolání pro zotavení řadiče domény. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda, chcete-li obnovit nebo vrátit obsah databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s vědomi záložní aplikace služba Active Directory Domain Services.
Poznámky a řešeníTo je událost úspěch hodlá klonovat. Jinak vyhledejte v protokolu událostí systému.
ID události2171
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaByla zjištěna změna ID generování.

ID generování uložené v mezipaměti v adresářové služby (stará hodnota): %1.

Generování ID aktuálně v modulu VM (nová hodnota): %2
Poznámky a řešeníToto je událost úspěch, pokud není v úmyslu klonovat a je třeba vidět při každém restartování virtualizovaného řadiče domény. Jinak vyhledejte v protokolu událostí systému.
ID události2172
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaČíst atribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény.

msDS-GenerationId atribut hodnotu: %1
Poznámky a řešeníTo je událost úspěch hodlá klonovat. Jinak vyhledejte v protokolu událostí systému.
ID události2173
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaNepodařilo se přečíst atribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény. To může být způsobeno selhání transakce databáze nebo generování id neexistuje v místní databázi. MsDS-GenerationId neexistuje během prvního restartování po dcpromo nebo řadič domény není virtuální domény řadič.

Další Data

Kód chyby: %1
Poznámky a řešeníToto je událost úspěch, pokud hodlá zkopírovat a je první VM restartování po dokončení klonování. Také může být ignorována u nevirtuálních řadičů domény. Jinak vyhledejte v protokolu událostí systému.
ID události2174
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaŘadiče domény je řadič obnovené domény virtuální snímek ani virtuální domény řadiče klonování.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí jejichž záměrem není klonovat. Jinak vyhledejte v protokolu událostí systému.
ID události2175
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor neexistuje na nepodporované platformě.
Poznámky a řešeníK tomu dochází při nalezeno dccloneconfig.xml, ale VM Generation-ID nebyl nalezen, například pokud je najít soubor dccloneconfig.xml na fyzickém počítači nebo na hypervisor, která podporuje VM Generation-ID
ID události2176
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaPřejmenovat virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru.

Další Data

Starý soubor název: %1

Nový soubor název: %2
Poznámky a řešeníPřejmenovat očekávat při spuštění zdrojového modulu VM zálohování, protože VM generování ID nezměnil. To zabrání řadiče zdrojové domény ke klonování.
ID události2177
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaPřejmenování virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru se nezdařilo.

Další Data

Název souboru: %1

Kód chyby: % 2 %3
Poznámky a řešeníOčekávání při spouštění zdroj VM zálohování, protože VM generování ID nezměnil pokus o přejmenování. To zabrání řadiče zdrojové domény ke klonování. Ručně přejmenujte soubor a zjistěte produkty nainstalované třetích stran, které brání přejmenování souboru.
ID události2178
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaZjištěny virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor, ale VM generování ID nebyl změněn. Místní řadič domény je zdroj klonování řadiče domény. Přejmenování konfiguračního souboru klonování.
Poznámky a řešeníOčekávání při spouštění zdroj VM zálohování, protože VM generování ID nezměnil. To zabrání řadiče zdrojové domény ke klonování.
ID události2179
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaAtribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény byla nastavena na následující parametr:

GenerationID atribut: %1
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2180
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiUpozornění
ZprávaNepodařilo se nastavit atribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény.

Další Data

Kód chyby: %1
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokol událostí systému a Dcpromo.log. Vyhledávání konkrétní chybu v MS TechNet MS Knowledgebase a MS blogy zjistit jeho obvyklého významu a poté odstraňte na základě těchto výsledků.
ID události2182
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaVnitřní událost: Adresářová služba byla požádána o klonování vzdáleného DSA:
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2183
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaVnitřní událost: dokončit požadavek na vzdálený Agent adresářového systému klonovat.

Původní řadič domény název: % 3

Požádat o klon název řadiče domény: % 4

Požádat o klonování DC webu: % 5

Další Data

Hodnota chyby: % 1 % 2.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2184
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se vytvořit účet řadiče domény klonovaný řadič domény.

Původní řadič domény název: %1

Povolený počet klonovaný DC:% 2

Limit počtu účtů domény řadiče, které mohou být vygenerovány pomocí klonování bylo překročeno.
Poznámky a řešeníNázev řadiče domény jediného zdroje můžete automaticky generovat 9999 krát Pokud řadičů domény není snížena, podle konvence. Použití element v XML generovat nový jedinečný název nebo klonovat z různě pojmenované DC.
ID události2191
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaNastavte následující hodnotu registru zakázat aktualizace DNS.

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování. Proces klonování umožní aktualizace DNS znovu po dokončení klonování.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2192
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zprávase nepodařilo nastavit následující hodnotu registru zakázat aktualizace DNS.

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Kód chyby: % 4

Chybová zpráva: % 5

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje aktualizace registru.
ID události2193
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaNastavte následující hodnotu registru Chcete-li povolit aktualizace DNS.

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2194
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zprávase nepodařilo nastavit následující hodnotu registru Chcete-li povolit aktualizace DNS.

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Kód chyby: % 4

Chybová zpráva: % 5

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje aktualizace registru.
ID události2195
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se nastavit spuštění v režimu obnovení adresářových SLUŽEB.

Kód chyby: % 1

Chybová zpráva: % 2

Pokud virtuální domény řadiče klonování selhalo nebo virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor se zobrazí na nepodporované hypervisor, místní počítač bude restartován do režimu obnovení adresářových SLUŽEB pro řešení potíží. Nastavení spuštění režimu obnovení adresářových SLUŽEB se nezdařil.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje aktualizace registru.
ID události2196
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se povolit oprávnění k vypnutí.

Kód chyby: % 1

Chybová zpráva: % 2

Pokud virtuální domény řadiče klonování selhalo nebo virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor se zobrazí na nepodporované hypervisor, místní počítač bude restartován do režimu obnovení adresářových SLUŽEB pro řešení potíží. Povolení vypnutí oprávnění se nezdařilo.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje použití oprávnění.
ID události2197
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se zahájit vypnutí systému.

Kód chyby: % 1

Chybová zpráva: % 2

Pokud virtuální domény řadiče klonování selhalo nebo virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor se zobrazí na nepodporované hypervisor, místní počítač bude restartován do režimu obnovení adresářových SLUŽEB pro řešení potíží. Postup vypnutí systému se nezdařilo.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje použití oprávnění.
ID události2198
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se vytvořit nebo upravit následující objekt klonovaného řadiče domény.

Další údaje:

Objekt:

%1

Hodnota chyby: %2

%3
Poznámky a řešeníVyhledávání konkrétní chybu v MS TechNet MS Knowledgebase a MS blogy zjistit jeho obvyklého významu a poté odstraňte na základě těchto výsledků.
ID události2199
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se vytvořit následující objekt klonovaného řadiče domény, protože objekt již existuje.

Další údaje:

Zdrojový řadič domény:

%1

Objekt:

%2
Poznámky a řešeníOvěření dccloneconfig.xml nezadal existujícího řadiče domény nebo že kopie dccloneconfig.xml byl použit na více klony bez úprav název. Kolize je stále neočekávané, určete, které správce povýšen kontaktovat projednat stávající řadič domény je snížena, vyčistit existující metadata řadiče domény, nebo použijte jiný název klon.
ID události2203
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaPoslední virtuální domény řadiče klonování se nezdařilo. To je od první restartování po tak by to mělo být znovu pokusit o klonování. Však neexistuje žádná virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru ani je zjištěna změna ID generování virtuálního počítače. Spuštění do režimu obnovení adresářových SLUŽEB.

Poslední virtuální domény řadiče klonování se nezdařilo: %1.

Existuje virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor: %2

Je-li zjištěna změna ID generování virtuálního počítače: %3
Poznámky a řešeníOčekává-li klonování selhalo dříve, z důvodu chybějící nebo neplatné dccloneconfig.xml
ID události2210
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zpráva Nepodařilo se vytvořit objekty pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %6

Název řadiče domény klon: %1

Opakování smyčky: %2

Hodnota výjimky: %3

Chybová hodnota: %4

DSID: %5
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb a dcpromo.log další podrobnosti o příčině selhání klonování.
ID události2211
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Byla vytvořena objektů pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %3

Název řadiče domény klon: %1

Opakování smyčky: %2
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2212
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Zahájeno vytváření objektů pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Název na klonovací: %2

Vytvořit kopii webu: %3

Klonovat ŘADIČE: %4
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2213
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvořit nový objekt KrbTgt pro Read-Only klonování řadiče domény.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Nový objekt KrbTgt Guid: % 2.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2214
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří objekt počítače pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Původní řadiče domény: % 2.

Klonování řadič domény: %3
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2215
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Přidáte klonování řadiče domény na následujícím webu.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Web: %2
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2216
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří kontejner serverů pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Kontejner serverů: %2
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2217
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří objekt serveru pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Objekt Server: %2
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2218
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří objekt nastavení NTDS pro řadič domény klon.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Objekt: % 2.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2219
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří objekty připojení pro klon Read-Only řadič domény.

Další údaje:

Klonovat Id: %1
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2220
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva Vytvoří objekty SYSVOL klon Read-Only řadič domény.

Další údaje:

Klonovat Id: %1
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2221
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zpráva Nepodařilo se vygenerovat náhodné heslo pro řadič domény klonovaný.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Klon název řadiče domény: % 2.

Chyba: %3 %4
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokol událostí systému Další informace o Proč nelze vytvořit heslo účtu počítače.
ID události2222
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zpráva Se nepodařilo nastavit heslo pro řadič domény klonovaný.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Klon název řadiče domény: % 2.

Chyba: %3 %4
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokol událostí systému Další informace o Proč nelze nastavit heslo účtu počítače.
ID události2223
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zpráva úspěšně nastavit heslo účtu počítače pro řadič domény klonovaný.

Další údaje:

Klonovat Id: %1

Klon název řadiče domény: % 2.

Celkový počet opakování časů: %3
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2224
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo. Účty služby spravované následujících %1 existuje klonované počítače:

%2

Pro klonování proběhla úspěšně, je nutné odebrat všechny spravované účty služeb. To lze provést pomocí rutiny prostředí PowerShell Remove-ADComputerServiceAccount.
Poznámky a řešeníPři použití samostatného MSAs (nikoli skupinu MSA). Se ne postupujte podle doporučení událost odebrání účtu - je chybně zapsán. Pomocí Uninstall-AdServiceAccount - http://technet.microsoft.com/library/hh852310.

V systému Windows Server 2012 s MSAs skupiny (gMSA) byly nahrazeny samostatnou MSAs - prvního vydání v systému Windows Server 2008 R2. GMSAs podporují klonování.
ID události2225
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaV mezipaměti tajemství následující zaregistrovaný objekt zabezpečení byla úspěšně odebrána z místního řadiče domény:

%1

Po klonování řadiče domény jen pro čtení, budou odebrány tajné klíče, které byly dříve uloženy v mezipaměti na klonování zdrojový řadič domény jen pro čtení na řadiči domény klonovaný.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události2226
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaSe nepodařilo odebrat z mezipaměti tajemství následující zaregistrovaný objekt zabezpečení z místního řadiče domény:

%1

Chyba: %2 (%3)

Po klonování řadiče domény jen pro čtení, tajemství, které byly dříve uloženy v mezipaměti o potřebě klonování řadiče domény jen pro čtení zdroje odebíraného na klon s cílem snížit riziko, že útočník může získat tato pověření z odcizených nebo narušený klon. Pokud zaregistrovaný objekt zabezpečení je vysoce privilegované účet, by měli být chráněni proti to pomocí operace rODCPurgeAccount rootDSE ručně zrušte jeho tajemství v místním řadiči domény.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb Další informace.
ID události2227
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVýjimka je vyvolána při pokusu o odebrání mezipaměti tajné klíče z místního řadiče domény.

Další údaje:

Hodnota výjimky: %1

Hodnota chyby: %2

DSID: %3

Po klonování řadiče domény jen pro čtení, tajemství, které byly dříve uloženy v mezipaměti o potřebě klonování řadiče domény jen pro čtení zdroje odebíraného na klon s cílem snížit riziko, že útočník může získat tato pověření z odcizených nebo narušený klon. Pokud některý z těchto objektů zabezpečení je vysoce privilegované účet, by měli být chráněni proti to použijte rootDSE operace rODCPurgeAccount ručně zrušte jeho tajemství v místním řadiči domény.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb Další informace.
ID události2228
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaID generování virtuálního počítače v databázi služby Active Directory tohoto řadiče domény se liší od aktuální hodnotu tohoto virtuálního počítače. (DCCloneConfig.xml) virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor však nelze nalézt tak nebyl pokus o klonování řadiče domény. Pokud byla operace klonování řadiče domény, ujistěte se, že DCCloneConfig.xml je k dispozici v některém z podporovaných umístění. Navíc adresu IP z tohoto řadiče domény v konfliktu s adresou IP jiného řadiče domény. Zajistit bez přerušení v provozu nastat řadič domény konfigurován pro spuštění do režimu obnovení adresářových SLUŽEB.

Další údaje:

Duplicitní adresy IP: %1
Poznámky a řešeníTento mechanismus ochrany zastaví řadičů domény duplicitní, pokud je to možné (budou při používání služby DHCP, například). Přidejte platný soubor DcCloneConfig.xml, odeberte příznak režimu obnovení adresářových SLUŽEB a znovu pokusit o klonování
ID události29218
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo. Nelze dokončit operaci klonování a řadič domény klonovaný byl restartován do adresáře služby obnovení režimu (DSRM).

Prosím zaškrtnutí již dříve protokolována událostí a %systemroot%\debug\dcpromo.log Další informace o chybách, které odpovídají řadiče domény virtuální klonování pokus a zda lze znovu použít tuto bitovou kopii klon.

Pokud jedna nebo více položek protokolu označují, že proces klonování nemůže opakovat, obraz musí být bezpečně zničeny. Jinak může opravit chyby, Vymazat příznak spuštění DSRM a restartujte počítač normálně; Po restartu klonování operace bude opakována.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb a dcpromo.log další podrobnosti o příčině selhání klonování.
ID události29219
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování bylo úspěšné.
Poznámky a řešeníTo je úspěch událostí a pouze problém neočekávané.
ID události29248
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nepodařilo získat oznámení přihlašování do systému Windows. Vrácený chybový kód je %1 (%2).

Další informace o této chybě zkontrolujte %systemroot%\debug\dcpromo.log chyby, které odpovídají virtuální domény řadič, pokus o klonování.
Poznámky a řešeníObraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft
ID události29249
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nepodařilo analyzovat virtuální domény Řadič konfigurační soubor.

Vrácený kód HRESULT je %1.

Konfigurační soubor: %2

Opravte chyby v konfiguračním souboru a opakujte operaci klonování.

Další informace o této chybě naleznete v tématu % systemroot%\debug\dcpromo.log.
Poznámky a řešeníZkontrolujte soubor dclconeconfig.xml pomocí editoru XML a souboru schématu DCCloneConfigSchema.xsd neobsahuje syntaktické chyby.
ID události29250
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo. Není k dispozici software nebo aktuálně povoleno v řadiči domény klonovaný virtuální služby, které jsou v seznamu povolených aplikací pro klonování řadiče domény virtuální není přítomné.

Chybějící položky jsou následující:

%2

%1 (pokud existuje) byl použit jako seznam definovaných zařazení.

Klonování operaci nelze dokončit, pokud není cloneable nainstalované aplikace.

Ujistěte se, Active Directory PowerShell rutiny Get-ADDCCloningExcludedApplicationList zkontrolovat aplikace, které jsou nainstalovány na klonovaný počítač spustit, ale nejsou zahrnuty v seznamu povolit a přidat do seznamu povolit, pokud jsou slučitelné s virtuální domény řadiče klonování. Pokud některé z těchto aplikací není kompatibilní s virtuální domény řadiče klonování, odinstalujte je před pokusem znovu operace klonování.

Řadiče domény virtuální proces hledání souboru seznamu povolených aplikací CustomDCCloneAllowList.xml, klonování podle následujícího pořadí hledání; používá první soubor nalezen a všechny ostatní jsou ignorovány:

1. Název hodnoty registru: HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\AllowListFolder

2. Do stejného adresáře, kde je umístěna složka DSA pracovní adresář

3. %windir%\NTDS

4. čtení/zápis vyměnitelná média v pořadí písmen jednotek na kořenový adresář jednotky
Poznámky a řešeníPostupujte podle pokynů pro zprávy
ID události29251
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nepodařilo obnovit adresy IP počítače klon.

Vrácený chybový kód je %1 (%2).

Tato chyba může být způsobena známkou v oddílech konfigurace sítě v konfiguračním souboru virtuální domény řadič.

Viz %systemroot%\debug\dcpromo.log Další informace o chybách, které odpovídají během virtuální domény řadiče klonování pokusy o obnovení adresy IP.

Podrobnosti o obnovení adresy IP počítače klonovaného počítače lze nalézt na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208030
Poznámky a řešeníOvěřte informace o IP v dccloneconfig.xml platné a se nesmí shodovat s původní zdrojový počítač.
ID události29253
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo. Klon řadič domény nemohl najít primární (PDC) operací řadič domény v domovské doméně klonovaného počítače klonovaného počítače.

Vrácený chybový kód je %1 (%2).

Zkontrolujte, zda primárního řadiče domény v domovské doméně klonovaného počítače přiřazena řadiči domény, je v režimu online a je funkční. Ověřte, zda klonovaného počítače LDAP/RPC připojení k řadiči primární domény přes požadované porty a protokoly.
Poznámky a řešeníOvěřte IP řadiče domény klonovaný a informace o serveru DNS je nastavena. Pomocí Dcdiag.exe//test: locatorcheck k ověření, zda je PDCE online, použijte Nltest.exe /server: /dclist: k platné RPC získat sběr sítě PDCE při klonování selže a analyzovat provoz.
ID události29254
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo vytvořit vazbu na primárním řadiči domény %1.

Vrácený chybový kód je %2 (%3).

Ověřte, že primární řadič domény %1 je v režimu online a je funkční. Ověřte, zda klonovaného počítače LDAP/RPC připojení k řadiči primární domény přes požadované porty a protokoly.
Poznámky a řešeníOvěřte IP řadiče domény klonovaný a informace o serveru DNS je nastavena. Pomocí Dcdiag.exe//test: locatorcheck k ověření, zda je PDCE online, použijte Nltest.exe /server: /dclist: k platné RPC získat sběr sítě PDCE při klonování selže a analyzovat provoz.
ID události29255
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování se nezdařilo.

Pokus o vytvoření objektů na primární řadič domény %1 pro obraz je klonován vrátil chybu %2 (%3).

Ověřte, že řadič domény klonovaný má oprávnění ke klonování sám. Zkontrolujte související události v protokolu událostí adresářové služby na primárním řadiči domény %1.
Poznámky a řešeníVyhledávání konkrétní chybu v MS TechNet MS Knowledgebase a MS blogy zjistit jeho význam typické a potom odstraňte na základě těchto výsledků.
ID události29256
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaDošlo k pokusu nastavit Boot do příznak režimu obnovení adresářových služeb se nezdařil s kódem chyby %1.

Viz %systemroot%\debug\dcpromo.log Další informace o chybách.
Poznámky a řešeníProzkoumejte protokolu adresářové služby a dcpromo.log podrobnosti. Zkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje použití oprávnění.
ID události29257
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování je provedena. Pokus o restartování počítače se nezdařil s kódem chyby %1.

Vyžaduje restartování počítače k dokončení operace klonování.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje použití oprávnění.
ID události29264
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaPokus o vymazání Boot do příznak režimu obnovení adresářových služeb se nezdařil s kódem chyby %1.

Viz %systemroot%\debug\dcpromo.log Další informace o chybách.
Poznámky a řešeníProzkoumejte protokolu adresářové služby a dcpromo.log podrobnosti. Zkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiného výrobce, která blokuje použití oprávnění.
ID události29265
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování bylo úspěšné. Virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor %1 byl přejmenován na %2.
Poznámky a řešeníNení k dispozici, je úspěch událostí.
ID události29266
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování bylo úspěšné. Pokus o přejmenování virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru %1 se nezdařilo s kódem chyby %2 (%3).
Poznámky a řešeníRučně přejmenujte soubor dccloneconfig.xml.
ID události29267
ZdrojMicrosoft-Windows-DirectoryServices-DSROLE-Server
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaVirtuální domény řadiče klonování zkontrolujte že virtuální domény řadiče klonování povoleno seznam aplikací se nezdařilo.

Vrácený chybový kód je %1 (%2).

Tato chyba může být způsobena pomocí syntaxi při klon povolit soubor se seznamem (soubor probíhá kontrola je: %3). Další informace o této chybě naleznete v tématu % systemroot%\debug\dcpromo.log.
Poznámky a řešeníPostupujte podle pokynů k události
Chybové zprávy

Neexistují žádné přímé interaktivní chyby selhání virtualizované domény řadiče klonování; všechny informace o klonování protokoly v protokolech systému a adresářových služeb a povýšení řadiče domény zaznamenává v dcpromo.log. Však Pokud spuštění serveru v režimu obnovení adresářové služby, neprodleně prošetří, jako propagační nebo klonování se nezdařilo.

Dcpromo.log je první místo ke kontrole selhání klonování. V závislosti na selhání uvedeny může být nutné následně zkontrolujte adresářové služby a systémové protokoly pro další diagnózy.

Známé problémy a scénáře podpory

Níže jsou uvedeny běžné problémy během vývoje systému Windows Server 2012. Všechny tyto problémy jsou "záměrné" a mají buď platné řešení, nebo vhodnější technika jim zabránit v prvé řadě. Některé lze vyřešit v dalších vydáních systému Windows Server 2012.

ProblémKlonování selže, DSRM
PříznakyKlon se spustí do režimu obnovení adresářových služeb
Překlad a poznámkyOvěřit všechny kroky, následované v části nasazení řadiče domény virtualizované části a obecné metodiky pro řešení problémů klonování řadiče domény

Popsána v KB 2742844.
ProblémNavíc zapůjčení IP pomocí DHCP ke klonování
PříznakyPo úspěšném klonování řadiče domény a pomocí protokolu DHCP prvním spuštění klon má zapůjčení adresy DHCP. Pokud server je přejmenován a restartování DC, provede druhý zapůjčení adresy DHCP. První adresa IP není uvolněno a skončí s "fiktivní" zapůjčení
Překlad a poznámkyRučně odstraňte nepoužívané zápůjčky na serveru DHCP nebo Povolit vypršení platnosti, obvykle. Popsána v KB 2742836.
ProblémKlonování selže do režimu DSRM po velmi dlouhé prodlevě
PříznakyKlonování se zobrazí při pozastavení "klonování řadiče domény je x % dokončení" pro mezi 8 a 15minut $2. Po dokončení klonování selže a spustí do režimu obnovení adresářových SLUŽEB.
Překlad a poznámkyKlonované počítače nelze načíst dynamickou adresu IP ze serveru DHCP nebo SLAAC, duplicitních adres IP používá nebo nemůže najít primárního řadiče DOMÉNY. Více pokusů prováděných klonování vést ke zpoždění. Chcete-li povolit klonování sítí problém vyřešte.

Popsána v KB 2742844.
ProblémKlonování není znovu vytvořit všechny hlavní názvy služby
PříznakyPokud sada tři části hlavních názvů služby (SPN) obsahuje název NetBIOS přes port i jinak identické název NetBIOS, bez port, porty – položka znovu s novým názvem počítače. Například:

Customspn / DC1:200 / Apl1 NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to je znovu vytvořena s novým názvem počítače

customspn/DC1/Apl1 NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to znovu s novým názvem počítače

Plně kvalifikované názvy jsou znovu vytvořeny a bez tři části SPN jsou znovu vytvořeny, bez ohledu na porty. Například to jsou úspěšně znovu vytvořeni v podnabídce klon:

Customspn / DC1:202 NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to je znovu vytvořena

customspn/DC1 z NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to je znovu vytvořena

Customspn / DC1.corp.contoso.com:202 NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to znovu vytvořit název

Customspn / DC1.corp.contoso.com NEPLATNÉ POUŽITÍ SYMBOLŮ to je znovu vytvořena
Překlad a poznámkyJedná se o omezení v systému Windows, nikoli pouze v klonování proces přejmenování řadiče domény. Tři části SPN nejsou zpracovávány v jakémkoli scénáři přejmenování logiku. Většina součástí služby systému Windows nejsou ovlivněny, jako jsou podle potřeby znovu vytvořit všechny chybějící SPN. Jiné aplikace mohou vyžadovat ruční zadání SPN k vyřešení tohoto problému.

Popsána v KB 2742874.
ProblémKlonování selže, spustí do režimu obnovení adresářových SLUŽEB, obecné chyby sítě
PříznakyKlon se spustí v režimu opravy adresářových služeb. Existují obecné chyby sítě.
Překlad a poznámkyZajistí, že nový klon nemá duplicitní statickou adresu MAC přiřazena z řadiče zdrojové domény; Uvidíte-li virtuálního Počítače používá statické adresy MAC spuštěním tohoto příkazu na hostiteli hypervisoru pro zdroj a klonování virtuálních počítačů:

Get-VM – VMName vm testu & #124; Get-VMNetworkAdapter & #124; FL *

Změnit adresu MAC na jedinečnou statickou adresu nebo začnou používat dynamické adresy MAC.

Popsané v KB 2742844
ProblémKlonování selže, spustí do režimu obnovení adresářových SLUŽEB jako duplicitní zdrojový řadič domény
PříznakyNový klon se spustí bez klonování. Dccloneconfig.xml není přejmenována a je server spuštěn v režimu obnovení adresářové služby. V protokolu událostí adresářové služby se zobrazí chyba 2164

Nepodařilo se spustit službu DsRoleSvc ke klonování místního virtuálního řadiče domény.
Překlad a poznámkyZkontrolujte nastavení služby pro službu Role serveru DS (DsRoleSvc) a zajistit, aby že jeho typ spouštění je nastavena na ruční. Ověřte, že žádný program třetí strany brání spuštění této služby.

Další informace o tom, jak uvolnit tento sekundární řadič domény a zajistit, že aktualizace získat replikovány odchozí naleznete v článku znalostní báze Microsoft KB 2742970.
ProblémKlonování selže, spustí v režimu DSRM, chyba 8610
PříznakyKlon se spustí do režimu obnovení adresářových služeb. Dcpromo log zobrazí chyba 8610, (což je ERROR_DS_ROLE_NOT_VERIFIED 8610 nebo 0x21A2)
Překlad a poznámkyDojde-li primární řadič DOMÉNY může být zjistitelné, ale neprovádějí dostatečné replikace povolit sám převzít roli. Například, pokud je spuštěna klonování a jiný správce přesune na nový řadič domény roli PDCE FSMO.

Popsána v KB 2742916.
ProblémKlonování selže, spustí do režimu obnovení adresářových SLUŽEB, obecné chyby sítě
PříznakyKlon se spustí do režimu obnovení adresářových služeb. Existují obecné chyby sítě.
Překlad a poznámkyZajistí, že nový klon nemá duplicitní statickou adresu MAC přiřazena z řadiče zdrojové domény; Uvidíte-li virtuálního Počítače používá statické adresy MAC spuštěním tohoto příkazu na hostiteli technologie Hyper-V pro zdroj a klonování virtuálních počítačů:

Get-VM – VMName vm testu & #124; Get-VMNetworkAdapter & #124; FL *

Změnit adresu MAC na jedinečnou statickou adresu nebo začnou používat dynamické adresy MAC.

Popsána v KB 2742844.
ProblémKlonování selže, spustí do režimu obnovení adresářových SLUŽEB
PříznakyKlon se spustí v režimu opravy adresářových služeb
Překlad a poznámkyUjistěte se, že dccloneconfig.xml obsahuje definici schématu (viz sampledccloneconfig.xml, řádek 2):

< d3c:DCCloneConfig xmlns:d3c = "identifikátor uri: microsoft.com:schemas:DCCloneConfig" >

Popsané v KB 2742844
ProblémŽádné přihlašovací servery jsou k dispozici při přihlášení do režimu obnovení adresářových SLUŽEB
PříznakyKlon se spustí v režimu opravy adresářových služeb. Pokusíte se přihlásit a zobrazí chyba:

Nyní nejsou k dispozici žádné přihlašovací servery, které jsou k dispozici pro vyřízení žádosti o přihlášení
Překlad a poznámkyUjistěte se, můžete přihlásit pomocí účtu správce režimu obnovení adresářových SLUŽEB a účet domény. Použijte šipku vlevo a zadejte uživatelské jméno:

. \administrator

Popsané v KB 2742908
ProblémZdroj klonování selže do režimu DSRM, chyba
PříznakyBěhem klonování, dojde k chybě 8437 "vytvořit klon řadič domény objekty v primárním řadiči DOMÉNY se nezdařilo" (0x20f5)
Překlad a poznámkyDuplicitní název počítače byl nastaven v DCCloneConfig.xml jako zdroj DC nebo stávající řadič domény. Název počítače také musí být ve formátu název NetBIOS počítače (15znaků $2 nebo méně, není úplný název DOMÉNY).

Opravte soubor dccloneconfig.xml nastavením jedinečný a platný název.

Popsané v KB 2742959
ProblémNew-addccloneconfigfile chyba "index byl mimo rozsah."
PříznakySpuštěn nový addccloneconfigfile rutiny, obdržíte chybu:

Index byl mimo rozsah. Musí být nezáporný a menší než velikost kolekce.
Překlad a poznámkyV konzole prostředí Windows PowerShell zvýšených oprávnění správce, je nutné spustit rutiny. Tato chyba je způsobena nedostatkem členství skupiny místní správce v počítači.

Popsané v KB 2742927
ProblémKlonování selže, duplicitní DC
PříznakyKlon se spustí bez klonování duplikuje stávající zdroj DC
Překlad a poznámkyPočítač byl zkopírován a spuštěna, ale neobsahuje soubor DcCloneConfig.xml v žádném z podporovaných umístění a neobsahoval duplicitní adresy IP zdrojového řadiče domény. Aby se zabránilo ztrátě dat musí být řadič domény správně odebrány.

Popsané v KB 2742970
ProblémNew-ADDCCloneConfigFile dojde k chybě na serveru není chyby obsluhy, pokud zjistí-li zdrojový řadič domény je členem skupiny řadiče domény Cloneable globální Katalog není k dispozici.
PříznakySystém New-ADDCCloneConfigFile k vytvoření souboru dccloneconfig.xml, obdržíte chybu:

Kód: server není funkční
Překlad a poznámkyOvěřte dostupnost připojení k GC ze serveru, kde spustit New-ADDCCloneConfigFile a ověřte, zda je členství ve skupině Cloneable řadiče domény řadiče zdrojové domény replikovány do tohoto globálního katalogu.

Jako prostředek k vyprázdnění mezipaměti lokátoru řadiče domény pro případy, kdy globálního katalogu nebo řadič domény může byla přijata offline naposledy, spusťte následující příkaz:

Kód: nltest /dsgetdc: /GC//FORCE

Řešení potíží pro pokročilé

Tento modul se snaží naučit Rozšířené odstraňování potíží pomocí pracovní protokolů jako vzorky s některá vysvětlení, co se stalo. Víte, jak vypadá operace úspěšná virtualizované domény řadiče, chyby se stanou zřejmé ve vašem prostředí. Tyto protokoly jsou uvedeny podle jejich zdroje s vzestupné pořadí očekávání týkající se události (i když jsou varování a chyby) řadiče klonované domény v každém protokolu.

Klonování řadič domény

V tomto příkladu klonování řadiče domény používá DHCP získat adresu IP ze serveru, replikuje SYSVOL pomocí služby FRS nebo DFSR (viz příslušné protokolu podle potřeby), je globální katalog a používá soubor dccloneconfig.xml v prázdné.

Protokol událostí adresářové služby

Protokol adresářových služeb obsahuje většinu klonování provozní informace založené na událostech. Hypervisor změní ID VM-Generation a služba NTDS, jeho poznámky, pak zruší platnost fondu RID a změně ID vyvolání. Nové ID VM-Generation je nastavena a server replikuje příchozí data služby Active Directory. Služba DFSR je zastavena a odstranit své databáze, který je hostitelem SYSVOL vynucení synchronizace autoritativní příchozí. Horní mez USN je upraveno.

ID událostiZdrojZpráva
2160ActiveDirectory_DomainServiceMístní služba Active Directory Domain Services zjistila virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru.

Virtuální domény řadiče klonování konfigurační soubor nachází na:

\DCCloneConfig.XML

Existence virtuální domény řadiče klonování konfiguračního souboru označuje, že místní virtuální řadič domény klon jiného řadiče domény virtuální. Služba Active Directory Domain Services začne klonování sám.
2191ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services, nastavte následující hodnotu registru zakázat aktualizace DNS.

Klíč registru:

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Hodnota registru:

UseDynamicDns

Hodnota klíče registru:

0

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování. Proces klonování umožní aktualizace DNS znovu po dokončení klonování.
2191ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services, nastavte následující hodnotu registru zakázat aktualizace DNS.

Klíč registru:

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Hodnota registru:

RegistrationEnabled

Hodnota klíče registru:

0

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování. Proces klonování umožní aktualizace DNS znovu po dokončení klonování.

"Informace 2/7/2012 3:12:49 PM Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService 2191 vnitřní konfigurace" služba Active Directory Domain Services, nastavte následující hodnotu registru zakázat aktualizace DNS.

Klíč registru:

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Hodnota registru:

DisableDynamicUpdate

Hodnota klíče registru:

1

Během procesu klonování místního počítače může mít stejný název počítače jako klon zdrojového počítače na krátkou dobu. DNS A a AAAA záznam registrace jsou zakázány v tomto období tak, aby klienti nemohou odesílat požadavky do místního počítače, které prochází klonování. Proces klonování umožní aktualizace DNS znovu po dokončení klonování.
2172ActiveDirectory_DomainServiceČíst atribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény.

Hodnota atributu msDS-GenerationId:

2170ActiveDirectory_DomainServiceByla zjištěna změna ID generování.

ID generování uložené v mezipaměti v adresářové služby (stará hodnota):Generování ID aktuálně v modulu VM (nová hodnota):Změna ID generování dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Služba Active Directory Domain Services vytvoří nové ID vyvolání pro zotavení řadiče domény. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda, chcete-li obnovit nebo vrátit obsah databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s vědomi záložní aplikace služba Active Directory Domain Services.
1109ActiveDirectory_DomainServiceAtribut invocationID pro tento adresářový server byl změněn. Nejvyšší pořadové číslo aktualizace v době, kdy byla vytvořena záloha je následující:

Atribut InvocationID (stará hodnota):Atribut InvocationID (nová hodnota):Pořadové číslo aktualizace:Adresářový server je obnovení ze záložního média se změní invocationID je nakonfigurován jako hostitel oddílu adresáře aplikace zapisovat, byla obnovena po snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda obnovení nebo vrácení obsahu databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s služba Active Directory Domain Services aware zálohovací aplikace.
1000ActiveDirectory_DomainServicePři spuštění služba Microsoft Active Directory Domain Services dokončete.
1394ActiveDirectory_DomainServiceByly vyřešeny všechny problémy, které brání aktualizace databáze služba Active Directory Domain Services. Nové aktualizace databáze služba Active Directory Domain Services jsou úspěšné. Restartování služby přihlašování k síti
2163ActiveDirectory_DomainServiceKe klonování místního virtuálního řadiče domény byla spuštěna služba DsRoleSvc.
326NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj připojená databáze (1, C:\Windows\NTDS\ntds.dit). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], 0.000 [5], 0.016 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.000 [9], 0.000 [10], 0.000 [11], 0.000 [12].

Uloženo v mezipaměti: 1
103NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.000 [4], [5] 0,032, 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.031 [9], 0.000 [10], [11] 0.000, 0.000 [12], 0.000 [13], 0.000 [14], 0.000 [15].
102NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj (6.02.8225.0000) je spuštění nové instance (0).
105NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj spustit novou instanci (0). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.016 [1], 0.000 [2], 0.015 [3], 0.078 [4], [5] 0.000, 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.046 [9], 0.000 [10], 0.000 [11].
1004ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services byla úspěšně vypnuta.
102NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj (6.02.8225.0000) je spuštění nové instance (0).
326NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj připojená databáze (1, C:\Windows\NTDS\ntds.dit). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.015 [2], 0.016 [3], 0.000 [4], 0.031 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.000 [9], 0.000 [10], [11] 0.000, 0.000 [12].

Uloženo v mezipaměti: 1
105NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj spustit novou instanci (0). (Čas = 1 s)

Interní časová sekvence: 0.031 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.391 [4], [5] 0.000, 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.031 [9], 0.000 [10], 0.000 [11].
1109ActiveDirectory_DomainServiceAtribut invocationID pro tento adresářový server byl změněn. Nejvyšší pořadové číslo aktualizace v době, kdy byla vytvořena záloha je následující:

Atribut InvocationID (stará hodnota):Atribut InvocationID (nová hodnota):Pořadové číslo aktualizace:Adresářový server je obnovení ze záložního média se změní invocationID je nakonfigurován jako hostitel oddílu adresáře aplikace zapisovat, byla obnovena po snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda obnovení nebo vrácení obsahu databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s služba Active Directory Domain Services aware zálohovací aplikace.
1168ActiveDirectory_DomainServiceVnitřní chyba: došlo k chybě služba Active Directory Domain Services.

Další Data

Chybová hodnota (desítkově):

2

Chybová hodnota (šestnáctkově):

2

Vnitřní ID:

7011658
1110ActiveDirectory_DomainServicePovýšení tohoto řadiče domény globálního katalogu budou odloženy pro následující interval.

Interval (minuty):

5

Toto zpoždění je nezbytné, aby požadovaný adresář oddílů lze připravit před globálního katalogu inzerován. V registru můžete zadat počet sekund, po které agent adresářového systému bude čekat před povýšením řadiče místní domény globálního katalogu. Další informace o hodnotě registru inzerování zpoždění globálního katalogu naleznete v tématu Resource Kit Distributed Systems Guide
103NTDS ISAMNTDSA NTDS (536): Databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.000 [4], 0.047 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.016 [9], [10] 0.000, 0.000 [11], 0.000 [12], 0.000 [13], 0.000 [14], 0.000 [15].
1004ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services byla úspěšně vypnuta.
1539ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services nelze zakázat zápis do mezipaměti disku software na pevném disku.

Pevný disk:

c:

Může dojít ke ztrátě dat při selhání systému
2179ActiveDirectory_DomainServiceAtribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény byla nastavena na následující parametr:

GenerationID atribut:

2173ActiveDirectory_DomainServiceNepodařilo se přečíst atribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény. To může být způsobeno selhání transakce databáze nebo generování id neexistuje v místní databázi. MsDS-GenerationId neexistuje během prvního restartování po dcpromo nebo řadič domény není virtuální domény řadič.

Další Data

Kód chyby:

6
1000ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Microsoft Active Directory Domain Services spuštění úplné, verze 6.2.8225.0
1394ActiveDirectory_DomainServiceByly vyřešeny všechny problémy, které brání aktualizace databáze služba Active Directory Domain Services. Nové aktualizace databáze služba Active Directory Domain Services jsou úspěšné. Restartování služby přihlašování k síti.
1128ActiveDirectory_DomainServiceKontrola konzistence znalostí. 1128 "replikace připojení bylo vytvořeno z adresářové služby následující zdroje místní adresářové služby.

Zdrojová adresářová služba:

CN = NTDS Settings

Místní adresářové služby:

CN = NTDS Settings

Další Data

Kód příčiny:

0x2

Vytvoření bodu vnitřní ID:

f0a025d
1999ActiveDirectory_DomainServiceZdrojová adresářová služba byla optimalizována pořadové číslo aktualizace (USN) předložený cílové adresářové služby. Zdrojové a cílové adresářové služby mají společný partnerský server pro replikaci. Cílová adresářová služba je aktualizován společný partnerský server pro replikaci a zdrojová adresářová služba byla nainstalována pomocí záložní kopie tohoto partnera.

ID služby cílový adresář:

()

ID služby společného adresáře:Společné vlastnosti USN:V důsledku toho up-to-dateness vektor cílové adresářové služby byl nakonfigurován s následujícím nastavením.

USN předchozího objektu:

0

USN předchozí vlastnosti:

0

Databáze GUID:USN objektu:Vlastnost USN:

Protokol událostí

Další údaje o klonování operace jsou v protokolu událostí systému. Jako hypervisor cizí počítač říká, že byl klonován nebo obnovit ze snímku, řadič domény okamžitě zruší platnost jeho fondu RID, aby zabránil duplikaci později zaregistrované objekty zabezpečení. Kopírování výnosů, různé očekávané operace a zprávy jsou většinou kolem spuštění nebo ukončení služby a některé očekávané chyby způsobené tím. Po dokončení celkový úspěch klonování poznámky protokolu událostí systému.

ID událostiZdrojZpráva
16654Directory-Services-SAMFond z účtu identifikátorů (RID) byla zrušena. K tomu může dojít v následujících případech očekávané:

1. řadič domény obnoven ze zálohy.

2. řadič domény virtuálního počítače je obnoven ze snímku.

3. Správce ručně zrušil fond
7036Správce řízení služebServisní služba Active Directory Domain Services přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba Centrum distribuce klíčů modulu Kerberos přešla do stavu spuštěno.
3096Služba NetlogonPrimární řadič domény pro tuto doménu nebyl nalezen.
7036Správce řízení služebSlužba Správce zabezpečení účtů přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba Server přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba Netlogon přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba Active Directory Web Services přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba replikace DFS přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba replikace souborů služby přešla do stavu spuštěno.
14533Microsoft-Windows-DfsSvcDistribuovaného systému Souborů bylo dokončeno vytváření všech oborů názvů.
14531Microsoft-Windows-DfsSvcDFS server dokončil inicializaci.
7036Správce řízení služebSlužba obor názvů DFS přešla do stavu spuštěno.
7023Správce řízení služebSlužba mezisíťového zasílání zpráv byla ukončena s následující chybou:

Zadaný server nemůže provést požadovanou operaci.
7036Správce řízení služebSlužba mezisíťového zasílání zpráv přešla do stavu ukončeno.
5806Služba NetlogonDynamické aktualizace jsou zakázány ručně v tomto řadiči domény.

AKCE UŽIVATELE

Změňte konfiguraci tohoto řadiče domény pomocí dynamické aktualizace nebo ručně do databáze DNS přidat záznamy DNS ze souboru '% SystemRoot%\System32\Config\Netlogon.dns'."
16651Directory-Services-SAMŽádost o nový fond identifikátorů účtů se nezdařila. Operace bude opakována, dokud neproběhne úspěšně. Chyba je

Nezdařila se požadovaná operace FSMO. Současný držitel FSMO nelze kontaktovat.
7036Správce řízení služebSlužba DNS Server přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba DS Role Server přešla do stavu spuštěno.
7036Správce řízení služebSlužba Netlogon přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba replikace souborů služby přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba Centrum distribuce klíčů modulu Kerberos přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba DNS Server přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebServisní služba Active Directory Domain Services přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba Netlogon přešla do stavu spuštěno.
7040Správce řízení služebTyp spuštění služby služba Active Directory Domain Services byla změněna z automatické spuštění zakázáno.
7036Správce řízení služebSlužba Netlogon přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba replikace souborů služby přešla do stavu spuštěno.
29219DirectoryServices-DSROLE-ServerVirtuální domény řadiče klonování bylo úspěšné.
29223DirectoryServices-DSROLE-ServerTento server je nyní řadičem domény.
29265DirectoryServices-DSROLE-ServerVirtuální domény řadiče klonování bylo úspěšné. Virtuální domény Řadič klonování konfigurační soubor C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.xml has been renamed to C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.20120207-151533.xml.
1074User32Proces C:\Windows\system32\lsass.exe (DC2) byl zahájen restartování počítače DC2 jménem uživatele NT AUTHORITY\SYSTEM z následujícího důvodu: operační systém: Změna konfigurace (plánováno)

Kód důvodu: 0x80020004

Typ vypnutí: restartování

Komentář: "
DCPROMO.LOG

Dcpromo.log obsahuje část skutečnou podporu klonování není popsán v protokolu událostí adresářové služby. Vzhledem k tomu, že protokol neposkytuje úroveň vysvětlení, které potravinám položky protokolu událostí, tato část modulu obsahuje další poznámku.

Znamená proces propagace, že klonování spustí, řadič domény je aktuální konfigurace odstranil a povýšit pomocí existující databáze AD (podobně jako propagaci IFM), pak řadič domény replikuje příchozí změny rozdílů reklamy a SYSVOL a klonování je dokončena.

Poznámka

V protokolu byla změněna v tomto modulu pro čitelnost, odebráním sloupce datum.

Poznámka

Další vysvětlení dcpromo.log naleznete v tématu Principy a Poradce při potížích s služba AD DS zjednodušenou správu v systému Windows Server 2012.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237244

 • Spustit systémem klon propagace

 • Nastavte příznak režimu obnovení adresářových služeb, aby se na serveru nespustí zálohovat normálně jako původní klon a pojmenování příčin nebo nárazům adresářové služby

 • Aktualizace protokolu událostí adresářové služby

15:14:01 [INFO] vDC Cloneing: Setting Boot into DSRM flag succeeded. 
15:14:01 [WARNING] Cannot get user Token for Format Message: 1725l 
15:14:01 [INFO] vDC Cloning: Created vDCCloningUpdate event. 
15:14:01 [INFO] vDC Cloning: Created vDCCloningComplete event. 
 • Zastavte službu NetLogon tak, aby řadič domény neinzeruje.
15:14:01 [INFO] Stopping service NETLOGON 
15:14:01 [INFO] ControlService(STOP) on NETLOGON returned 1(gle=0) 
15:14:01 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for NETLOGON to enter one of 7 states 
15:14:01 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NETLOGON returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:02 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NETLOGON returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:14:02 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because NETLOGON entered STOPPED state 
15:14:02 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on NETLOGON service returned 0 
15:14:02 [INFO] ControlService(STOP) on NETLOGON returned 0(gle=1062) 
15:14:02 [INFO] Exiting service-stop loop after service NETLOGON entered STOPPED state 
15:14:02 [INFO] StopService on NETLOGON returned 0 
15:14:02 [INFO] Configuring service NETLOGON to 1 returned 0 
15:14:02 [INFO] Updating service status to 4 
15:14:02 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Zkontrolujte soubor dccloneconfig.xml pro správce určit vlastní nastavení.

 • V tomto případě vzorek je prázdný soubor, takže všechna nastavení jsou automaticky generovány a automatické přidělování adres IP je nutné ze sítě

15:14:02 [INFO] vDC Cloning: Clone config file C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.xml is considered to be a blank file (containing 0 bytes) 
15:14:02 [INFO] vDC Cloning: Parsing clone config file C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.xml returned HRESULT 0x0 
 • Ověření, že neexistují žádné služby nebo nainstalované programy, které nejsou součástí DefaultDCCloneAllowList.xml nebo CustomDCCloneAllowList.xml
15:14:02 [INFO] vDC Cloning: Checking allowed list: 
15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Completed checking allowed list: 
15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Povolit protokol DHCP na síťové adaptéry, protože nebyly zadány informace IP správce
15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Enable DHCP: 
15:14:03 [INFO] WMI Instance: Win32_NetworkAdapterConfiguration.Index=12 
15:14:03 [INFO] Method: EnableDHCP 
15:14:03 [INFO] HRESULT code: 0x0 (0) 
15:14:03 [INFO] Return Value: 0x0 (0) 
15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Najděte emulátor primárního řadiče DOMÉNY

 • Nastavení webu klonování (automaticky generovaný v tomto případě)

 • Nastavit název klonovací (automaticky generovaný v tomto případě)

15:14:03 [INFO] vDC Cloning: Found PDC. Name: DC1.root.fabrikam.com 
15:14:04 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:04 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #1: Domain Controller cloning is at 5% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #2: Domain Controller cloning is at 10% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:05 [INFO] Site of the cloned DC: Default-First-Site-Name 
 • Vytvořit nový objekt počítače klon

 • Přejmenovat klonování, aby odpovídalo nový název

15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Clone DC objects are created on PDC. 
15:14:05 [INFO] Name of the cloned DC: DC2-CL0001 
15:14:05 [INFO] DsRolepSetRegStringValue on System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\CloneMachineName to DC2-CL0001 returned 0 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Save CloneMachineName in registry: 0x0 (0) 
 • Zadejte nastavení pro podporu na základě předchozí dccloneconfig.xml nebo automatické generování pravidel
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Promotion parameters setting: 
15:14:05 [INFO] DNS Domain Name: root.fabrikam.com 
15:14:05 [INFO] Replica Partner: \\DC1.root.fabrikam.com 
15:14:05 [INFO] Site Name: Default-First-Site-Name 
15:14:05 [INFO] DS Database Path: C:\Windows\NTDS 
15:14:05 [INFO] DS Log Path: C:\Windows\NTDS 
15:14:05 [INFO] SysVol Root Path: C:\Windows\SYSVOL 
15:14:05 [INFO] Account: root.fabrikam.com\DC2-CL0001$ 
15:14:05 [INFO] Options: DSROLE_DC_CLONING (0x800400) 
 • Počáteční propagace
15:14:05 [INFO] Promote DC as a clone 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #3: Domain Controller cloning is at 15% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #4: Domain Controller cloning is at 16% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:05 [INFO] Validate supplied paths 
15:14:05 [INFO] Validating path C:\Windows\NTDS. 
15:14:05 [INFO] Path is a directory 
15:14:05 [INFO] Path is on a fixed disk drive. 
15:14:05 [INFO] Validating path C:\Windows\NTDS. 
15:14:05 [INFO] Path is a directory 
15:14:05 [INFO] Path is on a fixed disk drive. 
15:14:05 [INFO] Validating path C:\Windows\SYSVOL. 
15:14:05 [INFO] Path is on a fixed disk drive. 
15:14:05 [INFO] Path is on an NTFS volume 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #5: Domain Controller cloning is at 17% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:05 [INFO] Start the worker task 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #6: Domain Controller cloning is at 20% completion... 
15:14:05 [INFO] Request for promotion returning 0 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #7: Domain Controller cloning is at 21% completion... 
15:14:05 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Zastavit a nakonfigurovat všechny související služby služba AD DS (NTDS, NTFRS/DFSR, KDC, DNS)
Poznámka

V tomto scénáři je očekávána služby DNS, přičemž dlouhou dobu vypnutí, jako používá zóny integrované s AD, které již byly k dispozici ještě před služba NTDS zastaveno - zobrazit události služby DNS, které jsou popsány dále v této části modulu.

15:14:15 [INFO] Stopping service NTDS 
15:14:15 [INFO] Stopping service NtFrs 
15:14:15 [INFO] ControlService(STOP) on NtFrs returned 1(gle=0) 
15:14:15 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for NtFrs to enter one of 7 states 
15:14:15 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NtFrs returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:16 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NtFrs returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:14:16 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because NtFrs entered STOPPED state 
15:14:16 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on NtFrs service returned 0 
15:14:16 [INFO] ControlService(STOP) on NtFrs returned 0(gle=1062) 
15:14:16 [INFO] Exiting service-stop loop after service NtFrs entered STOPPED state 
15:14:16 [INFO] StopService on NtFrs returned 0 
15:14:16 [INFO] Configuring service NtFrs to 1 returned 0 
15:14:16 [INFO] Stopping service Kdc 
15:14:16 [INFO] ControlService(STOP) on Kdc returned 1(gle=0) 
15:14:16 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for Kdc to enter one of 7 states 
15:14:16 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on Kdc returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:17 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on Kdc returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:14:17 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because Kdc entered STOPPED state 
15:14:17 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on Kdc service returned 0 
15:14:17 [INFO] ControlService(STOP) on Kdc returned 0(gle=1062) 
15:14:17 [INFO] Exiting service-stop loop after service Kdc entered STOPPED state 
15:14:17 [INFO] StopService on Kdc returned 0 
15:14:17 [INFO] Configuring service Kdc to 1 returned 0 
15:14:17 [INFO] Stopping service DNS 
15:14:17 [INFO] ControlService(STOP) on DNS returned 1(gle=0) 
15:14:17 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for DNS to enter one of 7 states 
15:14:17 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:18 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:19 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:20 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:21 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:22 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:23 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:24 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:25 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:26 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:27 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:28 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:29 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:30 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:31 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:32 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:33 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:34 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:35 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:36 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:37 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:38 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:39 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:40 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:41 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:42 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:43 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:44 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:45 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:46 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:47 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:48 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:49 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:50 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:51 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:52 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:53 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:54 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:55 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:56 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:57 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:58 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:14:59 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:15:00 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on DNS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:15:00 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because DNS entered STOPPED state 
15:15:00 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on DNS service returned 0 
15:15:00 [INFO] ControlService(STOP) on DNS returned 0(gle=1062) 
15:15:00 [INFO] Exiting service-stop loop after service DNS entered STOPPED state 
15:15:00 [INFO] StopService on DNS returned 0 
15:15:00 [INFO] Configuring service DNS to 1 returned 0 
15:15:00 [INFO] ControlService(STOP) on NTDS returned 1(gle=1062) 
15:15:00 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for NTDS to enter one of 7 states 
15:15:00 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NTDS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:15:01 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NTDS returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:15:01 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because NTDS entered STOPPED state 
15:15:01 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on NTDS service returned 0 
15:15:01 [INFO] ControlService(STOP) on NTDS returned 0(gle=1062) 
15:15:01 [INFO] Exiting service-stop loop after service NTDS entered STOPPED state 
15:15:01 [INFO] StopService on NTDS returned 0 
15:15:01 [INFO] Configuring service NTDS to 1 returned 0 
15:15:01 [INFO] Configuring service NTDS 
15:15:01 [INFO] Configuring service NTDS to 64 returned 0 
15:15:01 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #8: Domain Controller cloning is at 22% completion... 
15:15:01 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:01 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #9: Domain Controller cloning is at 25% completion... 
15:15:01 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Vynucení synchronizace času NT5DS (NTP) s jiným řadičem domény (obvykle PDCE)
15:15:02 [INFO] Forcing time sync 
 • Obraťte se na řadič domény, který má účet řadiče domény Zdroj klonu

 • Vyprázdnit všechny existující lístky protokolu Kerberos

15:15:02 [INFO] Searching for a domain controller for the domain root.fabrikam.com that contains the account DC2$ 
15:15:02 [INFO] Located domain controller DC1.root.fabrikam.com for domain root.fabrikam.com 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #10: Domain Controller cloning is at 26% completion... 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:02 [INFO] Directing kerberos authentication to DC1.root.fabrikam.com returns 0 
15:15:02 [INFO] DsRolepFlushKerberosTicketCache() successfully flushed the Kerberos ticket cache 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #11: Domain Controller cloning is at 27% completion... 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:02 [INFO] Using site Default-First-Site-Name for server \\DC1.root.fabrikam.com 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Zastavte službu NetLogon a nastavte její typ spuštění
15:15:02 [INFO] Stopping service NETLOGON 
15:15:02 [INFO] Stopping service NETLOGON 
15:15:02 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #12: Domain Controller cloning is at 29% completion... 
15:15:02 [INFO] ControlService(STOP) on NETLOGON returned 1(gle=0) 
15:15:02 [INFO] DsRolepWaitForService: waiting for NETLOGON to enter one of 7 states 
15:15:02 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NETLOGON returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=3 
15:15:03 [INFO] DsRolepWaitForService: QueryServiceStatus on NETLOGON returned 1 (gle=0), SvcStatus.dwCS=1 
15:15:03 [INFO] DsRolepWaitForService: exiting because NETLOGON entered STOPPED state 
15:15:03 [INFO] DsRolepWaitForService(for any end state) on NETLOGON service returned 0 
15:15:03 [INFO] ControlService(STOP) on NETLOGON returned 0(gle=1062) 
15:15:03 [INFO] Exiting service-stop loop after service NETLOGON entered STOPPED state 
15:15:03 [INFO] StopService on NETLOGON returned 0 
15:15:03 [INFO] Configuring service NETLOGON to 1 returned 0 
15:15:03 [INFO] Stopped NETLOGON 
15:15:03 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:03 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #13: Domain Controller cloning is at 30% completion... 
 • Nastavit automatické spuštění služby DFSR/NTFRS

 • Odstranit jejich existující soubory databáze vynutit synchronizaci neautoritativní SYSVOL při dalším spuštění služby

15:15:03 [INFO] Configuring service DFSR 
15:15:03 [INFO] Configuring service DFSR to 256 returned 0 
15:15:03 [INFO] Configuring service NTFRS 
15:15:03 [INFO] Configuring service NTFRS to 256 returned 0 
15:15:03 [INFO] Removing DFSR Database files for SysVol 
15:15:03 [INFO] Removing FRS Database files in C:\Windows\ntfrs\jet 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\log\edb.log 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\log\edbres00001.jrs 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\log\edbres00002.jrs 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\log\edbtmp.log 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\ntfrs.jdb 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\sys\edb.chk 
15:15:03 [INFO] Removed C:\Windows\ntfrs\jet\temp\tmp.edb 
15:15:04 [INFO] Created system volume path 
15:15:04 [INFO] Configuring service DFSR 
15:15:04 [INFO] Configuring service DFSR to 128 returned 0 
15:15:04 [INFO] Configuring service NTFRS 
15:15:04 [INFO] Configuring service NTFRS to 128 returned 0 
15:15:04 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #14: Domain Controller cloning is at 40% completion... 
15:15:04 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
 • Spusťte proces povýšení pomocí existující soubor databáze NTDS

 • Obraťte se na hlavního serveru RID

Poznámka

Služba služba AD DS není ve skutečnosti nainstalovaná v tomto poli, je starší verze služby WMI v protokolu

15:15:04 [INFO] Installing the Directory Service 
15:15:04 [INFO] Calling NtdsInstall for root.fabrikam.com 
15:15:04 [INFO] Starting Active Directory Domain Services installation 
15:15:04 [INFO] Validating user supplied options 
15:15:04 [INFO] Determining a site in which to install 
15:15:04 [INFO] Examining an existing forest... 
15:15:04 [INFO] Starting a replication cycle between DC1.root.fabrikam.com and the RID operations master (2008r2-01.root.fabrikam.com), so that the new replica will be able to create users, groups, and computer objects... 
15:15:04 [INFO] Configuring the local computer to host Active Directory Domain Services 
15:15:04 [INFO] EVENTLOG (Warning): NTDS General / Service Control : 1539 
Active Directory Domain Services could not disable the software-based disk write cache on the following hard disk. 
Hard disk: 
c: 
Data might be lost during system failures. 
15:15:10 [INFO] EVENTLOG (Informational): NTDS General / Internal Processing : 2041 
Duplicate event log entries were suppressed. 
See the previous event log entry for details. An entry is considered a duplicate if 
the event code and all of its insertion parameters are identical. The time period for 
this run of duplicates is from the time of the previous event to the time of this event. 
Event Code: 
80000603 
Number of duplicate entries:  
2 
15:15:10 [INFO] EVENTLOG (Informational): NTDS General / Internal Configuration : 2121 
This Active Directory Domain Services server is disabling the Recycle Bin. Deleted objects may not be undeleted at this time. 
 • Změnit existující ID vyvolání, které existují ve zdrojové databázi počítače

 • Vytvořit nový objekt NTDS Settings pro tento klon

 • V AD objekt delta z partnerský řadič domény replikovat

Poznámka

Přestože jsou uvedeny všechny objekty, jak jsou replikovány, toto je pouze metadata potřebné pro subsume aktualizace. Všechny objekty, které jsou beze změny v databázi NTDS klonovaný již existovat a nevyžadují replikace znovu, stejně jako pomocí založené IFM propagace.

15:15:10 [INFO] EVENTLOG (Informational): NTDS Replication / Replication : 1109 
The invocationID attribute for this directory server has been changed. The highest update sequence number at the time the backup was created is as follows: 
InvocationID attribute (old value): 
24e7b22f-4706-402d-9b4f-f2690f730b40 
InvocationID attribute (new value): 
f74cefb2-89c2-442c-b1ba-3234b0ed62f8 
Update sequence number: 
20520 
The invocationID is changed when a directory server is restored from backup media, is configured to host a writeable application directory partition, has been resumed after a virtual machine snapshot has been applied, after a virtual machine import operation, or after a live migration operation. Virtualized domain controllers should not be restored using virtual machine snapshots. The supported method to restore or rollback the content of an Active Directory Domain Services database is to restore a system state backup made with an Active Directory Domain Services-aware backup application. 
15:15:10 [INFO] EVENTLOG (Error): NTDS General / Internal Processing : 1168 
Internal error: An Active Directory Domain Services error has occurred. 
Additional Data 
Error value (decimal): 
2 
Error value (hexadecimal): 
2 
Internal ID: 
7011658 
15:15:11 [INFO] Creating the NTDS Settings object for this Active Directory Domain Controller on the remote AD DC DC1.root.fabrikam.com... 
15:15:11 [INFO] Replicating the schema directory partition 
15:15:11 [INFO] Replicated the schema container. 
15:15:12 [INFO] Active Directory Domain Services updated the schema cache. 
15:15:12 [INFO] Replicating the configuration directory partition 
15:15:12 [INFO] Replicating data CN=Configuration,DC=root,DC=fabrikam,DC=com: Received 2612 out of approximately 2612 objects and 94 out of approximately 94 distinguished name (DN) values... 
15:15:12 [INFO] Replicated the configuration container. 
15:15:13 [INFO] Replicating critical domain information... 
15:15:13 [INFO] Replicating data DC=root,DC=fabrikam,DC=com: Received 109 out of approximately 109 objects and 35 out of approximately 35 distinguished name (DN) values... 
15:15:13 [INFO] Replicated the critical objects in the domain container. 
 • Naplňte oddíly globálního katalogu podle potřeby všechny chybějící aktualizace

 • Dokončení části služba AD DS důležité propagace

15:15:13 [INFO] EVENTLOG (Informational): NTDS General / Global Catalog : 1110 
Promotion of this domain controller to a global catalog will be delayed for the following interval. 
Interval (minutes): 
5 
This delay is necessary so that the required directory partitions can be prepared before the global catalog is advertised. In the registry, you can specify the number of seconds that the directory system agent will wait before promoting the local domain controller to a global catalog. For more information about the Global Catalog Delay Advertisement registry value, see the Resource Kit Distributed Systems Guide. 
15:15:14 [INFO] EVENTLOG (Informational): NTDS General / Service Control : 1000 
Microsoft Active Directory Domain Services startup complete, version 6.2.8225.0  
15:15:15 [INFO] Creating new domain users, groups, and computer objects 
15:15:16 [INFO] Completing Active Directory Domain Services installation 
15:15:16 [INFO] NtdsInstall for root.fabrikam.com returned 0 
15:15:16 [INFO] DsRolepInstallDs returned 0 
15:15:16 [INFO] Installed Directory Service 
 • Provést příchozí replikaci SYSVOL
15:15:16 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #15: Domain Controller cloning is at 60% completion... 
15:15:16 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] Completed system volume replication 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #16: Domain Controller cloning is at 70% completion... 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] SetProductType to 2 [LanmanNT] returned 0 
15:15:18 [INFO] Set the product type 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #17: Domain Controller cloning is at 71% completion... 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #18: Domain Controller cloning is at 72% completion... 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] Set the system volume path for NETLOGON 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #19: Domain Controller cloning is at 73% completion... 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] Replicating non critical information 
15:15:18 [INFO] User specified to not replicate non-critical data 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #20: Domain Controller cloning is at 80% completion... 
15:15:18 [INFO] Stopped the DS 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningUpdate event. 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #21: Domain Controller cloning is at 90% completion... 
15:15:18 [INFO] Configuring service NTDS 
15:15:18 [INFO] Configuring service NTDS to 16 returned 0 
 • Povolení registrace klienta DNS
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set DisableDynamicUpdate reg value to 0 to enable dynamic update records registration. 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set UseDynamicDns reg value to 1 to enable dynamic update records registration. 
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Set RegistrationEnabled reg value to 1 to enable dynamic update records registration. 
 • Spustit moduly SYSPREP určené DefaultDCCloneAllowList.xml prvku.
15:15:18 [INFO] vDC Cloning: Running sysprep providers. 
15:15:32 [INFO] vDC Cloning: Completed running sysprep providers. 
 • Podpora klonování je dokončena

 • Odeberte příznak spuštění DSRM, obvykle při příštím spuštění serveru

 • Přejmenovat dccloneconfig.xml není při dalším spuštění znovu přečíst

 • Restartování počítače

15:15:32 [INFO] The attempted domain controller operation has completed 
15:15:32 [INFO] Updating service status to 4 
15:15:32 [INFO] DsRolepSetOperationDone returned 0 
15:15:32 [INFO] vDC Cloning: Set vDCCloningComplete event. 
15:15:32 [INFO] vDC Cloneing: Clearing Boot into DSRM flag succeeded. 
15:15:32 [INFO] vDC Cloning: Winlogon UI Notification #22: Cloning Domain Controller succeeded. Now rebooting... 
15:15:33 [INFO] vDC Cloning: Renamed vDC clone configuration file. 
15:15:33 [INFO] vDC Cloning: The old name is: C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.xml 
15:15:33 [INFO] vDC Cloning: The new name is: C:\Windows\NTDS\DCCloneConfig.20120207-151533.xml 
15:15:34 [INFO] vDC Cloning: Release Ipv4 on interface 'Wired Ethernet Connection 2', result=0. 
15:15:34 [INFO] vDC Cloning: Release Ipv6 on interface 'Wired Ethernet Connection 2', result=0. 
15:15:34 [INFO] Rebooting machine 
Protokol událostí služby Active Directory Web

Při klonování probíhá, NTDS.DIT databáze je v režimu offline často po delší dobu. Služba ADWS protokoly pro to alespoň jednu událost. Po dokončení klonování služba ADWS spustí, bere na vědomí, že není dosud platný certifikát počítače ještě (tam může nebo nemusí být v závislosti na prostředí pro nasazení Microsoft PKI pomocí automatického zápisu, nebo ne) a pak spustí instanci pro nový řadič domény.

ID událostiZdrojZpráva
1202Služba ADWS Instance událostiTento počítač je nyní hostitelem instance zadaného adresáře, ale jej nelze služby Active Directory Web Services. Active Directory Web Services bude pravidelně opakovat tuto operaci.

Instance adresáře: NTDS

Instance adresáře LDAP port: 389

Instance adresáře SSL port: 636
1000Služba ADWS Instance událostiProbíhá spouštění služby Active Directory Web Services
1008Služba ADWS Instance událostiActive Directory Web Services úspěšně snížila jeho oprávnění zabezpečení
1100Služba ADWS Instance událostiHodnoty uvedené v v části konfigurační soubor pro služby Active Directory Web Services jsou načteny bez chyb.
1400Služba ADWS Instance událostiSlužba ADWS certifikát události "Active Directory Web Services nelze nalézt certifikát serveru s názvem zadaný certifikát. Chcete-li použít připojení SSL/TLS, je vyžadován certifikát. Chcete-li použít připojení SSL/TLS, ověřte, zda je v počítači nainstalován platný ověřovací certifikát serveru od důvěryhodného certifikačního úřadu (CÚ).

Název certifikátu:
1100Služba ADWS Instance událostiHodnoty uvedené v v části konfigurační soubor pro služby Active Directory Web Services jsou načteny bez chyb.
1200Služba ADWS Instance událostiInstance zadaný adresář je nyní pro obsluhu Active Directory Web Services.

Instance adresáře: NTDS

Instance adresáře LDAP port: 389

Instance adresáře SSL port: 636
Protokol událostí serveru DNS

Služba DNS, budou mít očekávané krátké výpadky během klonování dojde, služba DNS je stále spuštěna při offline databáze služba AD DS. K tomu dochází, pokud používáte DNS integrované služby Active Directory, ale ne v případě, že pomocí standardní primární nebo sekundární server DNS. Tyto chyby protokolu vícekrát. Po dokončení klonování vrátí DNS zpět online normálně.

ID událostiZdrojZpráva
4013Služba serveru DNSDNS server čeká služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) na signál, že byla dokončena počáteční synchronizace adresáře. Služba serveru DNS nelze spustit, dokud nebude dokončena počáteční synchronizace, protože důležitá data DNS nemusí být ještě replikován na tento řadič domény. Pokud události v protokolu událostí služba AD DS ukazují, že došlo k potížím s překlad názvů DNS, zvažte možnost přidání adresy IP jiného serveru DNS pro tuto doménu do seznamu serverů DNS ve vlastnostech protokolu IP tohoto počítače. Tato událost se zaznamená každé dvě minuty, dokud služba AD DS signalizovala, že počáteční synchronizace byla dokončena úspěšně.
4015Služba serveru DNSDNS server zjistil kritickou chybu ze služby Active Directory. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně. Rozšířené ladicí informace o chybě (což může být prázdné) je "" ". Údaj události obsahuje chybu.
4000Služba serveru DNSDNS server nemohl spustit službu Active Directory. Tento server DNS nakonfigurován získání a používání informací z adresáře pro tuto zónu a nemůže bez nich zónu načíst. Zkontrolujte Active Directory pracuje správně a načtěte zónu znovu. Údaj události je kód chyby.
4013Služba serveru DNSDNS server čeká služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) na signál, že byla dokončena počáteční synchronizace adresáře. Služba serveru DNS nelze spustit, dokud nebude dokončena počáteční synchronizace, protože důležitá data DNS nemusí být ještě replikován na tento řadič domény. Pokud události v protokolu událostí služba AD DS ukazují, že došlo k potížím s překlad názvů DNS, zvažte možnost přidání adresy IP jiného serveru DNS pro tuto doménu do seznamu serverů DNS ve vlastnostech protokolu IP tohoto počítače. Tato událost se zaznamená každé dvě minuty, dokud služba AD DS signalizovala, že počáteční synchronizace byla dokončena úspěšně.
2Služba serveru DNSSever DNS je spuštěn.
4Služba serveru DNSDNS server dokončil načítání zón pozadí. Všechny zóny jsou nyní k dispozici pro aktualizace DNS a přenosy zón ve své konfiguraci jednotlivých zón.
Protokol událostí služby replikace souborů

Služba replikace souborů synchronizuje od partnera během klonování neautoritativně. Klonování toho dosahuje odstraněním souborů databáze NTFRS a ponechat beze změny, pro použití jako data předem peckami obsah SYSVOL. Dva pokusy o synchronizaci se očekává.

ID událostiZdrojZpráva
13562NtFrsNásleduje přehled upozornění a chyb byla zjištěna službou replikace souborů při dotazování řadiče domény DC2.root.fabrikam.com pro FRS replik nastavit konfigurační informace.

Nelze svázat řadič domény. Zkusím znovu při dalším intervalu dotazování
13502NtFrsProbíhá zastavování služby replikace souboru.
13565NtFrsSlužba replikace souborů probíhá inicializace systémového svazku s daty z jiného řadiče domény. Počítač DC2 nemůže stát řadičem domény, dokud nebude tento proces dokončen. Systémový svazek se pak sdíleny jako SYSVOL.

Pro vyhledání sdílené položky SYSVOL na příkazovém řádku zadejte:

Příkaz net share

Po dokončení procesu inicializace služby replikace souborů se zobrazí sdílené položky SYSVOL.

Inicializace systémového svazku může určitou dobu trvat. Čas je závislá na množství dat v systémovém svazku, dostupnost řadičů domény a intervalu replikace mezi řadiči domény.
13501NtFrsProbíhá spouštění služby replikace souborů
13502NtFrsProbíhá zastavování služby replikace souboru.
13503NtFrsSlužba replikace souborů byla zastavena.
13565NtFrsSlužba replikace souborů probíhá inicializace systémového svazku s daty z jiného řadiče domény. Počítač DC2 nemůže stát řadičem domény, dokud nebude tento proces dokončen. Systémový svazek se pak sdíleny jako SYSVOL.

Pro vyhledání sdílené položky SYSVOL na příkazovém řádku zadejte:

Příkaz net share

Po dokončení procesu inicializace služby replikace souborů se zobrazí sdílené položky SYSVOL.

Inicializace systémového svazku může určitou dobu trvat. Čas je závislá na množství dat v systémovém svazku, dostupnost řadičů domény a intervalu replikace mezi řadiči domény.
13501NtFrsProbíhá spouštění služby replikace souboru.
13553NtFrsSlužba replikace souborů byla úspěšně přidána do tento počítač do následující množiny replik:

"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"

Informace vztahující se k této události je zobrazena níže:

Název DNS počítače je

Název člena sady replik je

Cesta kořenové sady replik je

Pracovní cesta adresáře repliky je

Je cesta k adresáři pracovní repliku
13520NtFrsSlužba replikace souborů přesunuta dříve existující soubory k \NtFrs_PreExisting___See_EventLog.

Služba replikace souborů může odstranit soubory v \NtFrs_PreExisting___See_EventLog kdykoli. Soubory mohou být uloženy před odstraněním kopírováním z \NtFrs_PreExisting___See_EventLog. Kopírování souborů do c:\windows\sysvol\domain may lead to name conflicts if the files already exist on some other replicating partner.

V některých případech může služba replikace souborů zkopírovat soubor z \NtFrs_PreExisting___See_EventLog do místo replikace souboru z jiných replikace partnerovi.

Prostor lze obnovit kdykoli odstranit soubory v \NtFrs_PreExisting___See_EventLog. "
13508NtFrsMůže služba replikace souborů má potíže s povolením replikace z \\k pro použití

DNS name\\. Služba replikace souborů bude uchovávat opakování.

Následují některé z důvodů, že by se toto upozornění.

[1] Služba replikace souborů nemůže správně přeložit název DNS \\z tohoto počítače.

[2] Služba replikace souborů není v\\.

[3] Topologie informací v služba Active Directory Domain Services pro tuto repliku nebyla dosud replikována do všech řadičů domény.

Po připojení, poté, co byl problém vyřešen uvidíte jiné zprávy protokolu událostí, označující, že připojení bylo navázáno, zobrazí se tato zpráva protokolu událostí.
13509NtFrsSlužba replikace souborů je povolena replikace z \\k k po opakovaných pokusech.
13516NtFrsSlužba replikace souborů již brání počítači z stát řadičem domény. Systémový svazek byl úspěšně inicializován a Netlogon service bylo oznámeno systémový svazek je nyní připraven ke sdílení jako SYSVOL.

Zadejte "net share" Chcete-li zkontrolovat sdílené položky SYSVOL. "
Protokol událostí replikace distribuovaného systému Souborů

Služba DFSR synchronizuje od partnera během klonování neautoritativně. Klonování toho dosahuje odstraněním databázové soubory DFSR a ponechat beze změny, pro použití jako data předem peckami obsah SYSVOL. Dva pokusy o synchronizaci se očekává.

ID událostiZdrojZpráva
1004DFSRByla spuštěna služba Replikace distribuovaného systému Souborů.
1314DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně konfigurovat soubory protokolu ladění.

Další informace:

Cesta k souboru protokolu ladění: C:\Windows\debug
6102DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně zaregistrovala zprostředkovatele WMI
1206DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně kontaktovat řadič domény DC2.corp.contoso.com přístup k informacím o konfiguraci.
1210DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně nastavit naslouchací proces RPC pro příjem požadavků na replikaci.

Další informace:

Port: 0"
4614DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů inicializovat SYSVOL při místní cestu C:\Windows\SYSVOL\domain and is waiting to perform initial replication. Replikované složky zůstanou v počáteční synchronizace stavu až do provedení s jeho partnerem. Byl-li server v procesu je povýšen na řadič domény, řadič domény nebude inzerovat a fungovat jako řadič domény, dokud nebude tento problém je vyřešen. Tato situace může nastat, pokud zadaný partnera je také ve stavu počáteční synchronizace nebo na tomto serveru nebo partnera synchronizace dojde k narušení sdílení. Pokud došlo k události během přenesení SYSVOL ze služby replikace souborů (FRS) k replikaci distribuovaného systému Souborů, změny nebudou replikovány dokud tento problém je vyřešen. To může způsobit složky SYSVOL na tomto serveru být synchronizován s jinými řadiči domény.

Další informace:

Název replikované složky: Sdílená položka SYSVOL

ID replikované složky:

Název skupiny replikace: Systémový svazek domény

ID skupiny replikace:

ID člena:

Read-Only: 0
4604DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně inicializovat složky SYSVOL replikovány na místní cestu C:\Windows\SYSVOL\domain. Tento člen byla dokončena počáteční synchronizace SYSVOL s partnerem dc1.corp.contoso.com. Chcete-li zkontrolovat přítomnost sdílené položky SYSVOL, otevřete okno příkazového řádku a zadejte "" net share"".

Další informace:

Název replikované složky: Sdílená položka SYSVOL

ID replikované složky:

Název skupiny replikace: Systémový svazek domény

ID skupiny replikace:

ID člena:

Synchronizace – partner:

Poradce při potížích s bezpečné obnovení řadiče domény virtualizované

Nástroje pro odstraňování potíží

Možnosti protokolování

Integrované protokoly jsou nejdůležitější nástroje pro odstraňování potíží s obnovení snímku nouzový řadiče domény. Všechny tyto protokoly jsou ve výchozím nastavení nakonfigurována pro maximální podrobnost a povoleny.

OperaceProtokol
Vytvoření snímku-Události viewer\Applications a služby logs\Microsoft\Windows\Hyper-V-pracovník
Obnovení snímku-Události viewer\Applications a služby logs\Directory služby
– Logs\System viewer\Windows událost
– Viewer\Windows logs\Application událost
-Události viewer\Applications a služby logs\File služby replikace
-Události viewer\Applications a služby logs\DFS replikace
– Logs\DNS viewer\Applications a služby událost
-Události viewer\Applications a služby logs\Microsoft\Windows\Hyper-V-pracovník

Nástroje a příkazy pro řešení potíží s konfigurací řadiče domény

Řešení problémů, které nelze vysvětlit protokoly, použijte jako výchozí bod následující nástroje:

 • Dcdiag.exe

 • Repadmin.exe

 • Program Sledování sítě 3.4

Obecná metodika pro řešení bezpečné obnovení řadiče domény

 1. Obnovení snímku nouzový očekává, ale s problémy?

  1. Vyhledejte v protokolu událostí adresářové služby

   1. Existují chyby obnovení snímku?

   2. Existují chyby replikace AD?

  2. Vyhledejte v protokolu událostí systému

   1. Existují chyby komunikace?

   2. Existují chyby AD?

 2. Je bezpečné snapshot obnovení neočekávané?

  1. Prohlédněte si protokoly auditování hypervisoru zjistit, kdo nebo co způsobilo vrácení zpět

  2. Kontaktujte všechny správce hypervisor a jejich dotázání, který vrátit VM bez oznámení

 3. Je ochrana serveru prováděcí USN vrácení zpět a obnovení není bezpečné?

  1. Vyhledejte v protokolu událostí adresářové služby pro nepodporovaném hypervisoru nebo integrace služeb

  2. Zkontrolujte operační systém a ověření systémem Windows Server 2012?

Poradce při specifických potížích

Události

Všechny virtualizované domény řadiče obnovení bezpečného snímek události zapisovány do protokolu událostí adresářové služby řadiče domény obnovená VM. Protokoly událostí aplikace, systému, služby replikace souborů a replikace distribuovaného systému Souborů může také obsahovat užitečné informace Poradce při potížích pro obnovení se nezdařilo.

V následující tabulce jsou Windows Server 2012 bezpečné obnovení specifické události do protokolu událostí adresářové služby.

ID události2170
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiUpozornění
ZprávaByla zjištěna změna ID generování.

ID generování uložené v mezipaměti v adresářové služby (stará hodnota): %1.

Generování ID aktuálně v modulu VM (nová hodnota): %2

Změna ID generování dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Vytvoří nové ID vyvolání pro zotavení řadiče domény. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda, chcete-li obnovit nebo vrátit obsah databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s vědomi záložní aplikace služba Active Directory Domain Services.
Poznámky a řešeníTo je událost úspěch snímku byl očekáván. Pokud ne, vyhledejte v protokolu událostí technologie Hyper-V-pracovních nebo požádejte správce hypervisoru.
ID události2174
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaŘadiče domény je řadič obnovené domény virtuální snímek ani virtuální domény řadiče klonování.
Poznámky a řešeníOčekávané události při spuštění řadiče domény fyzické nebo virtualizované domény řadiče není obnovena ze snímku
ID události2181
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaTransakce byla přerušena kvůli virtuální počítač bude obnoven do dřívějšího funkčního stavu. K tomu dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Transakce, sledovat změnu VM generování ID
ID události2185
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaZastavit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby: %1

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. To je prováděno pomocí zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. Při restartování služby FRS nebo DFSR bude zaprotokolována událost. 2187.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Všechna data SYSVOL na řadič domény je nahrazena kopie řadiče domény partnera.
ID události2186
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se zastavit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby: %1

Kód chyby: % 2

Chybová zpráva: % 3

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. To se provádí tak, že zastavení replikace služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a jeho spuštění s příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. se nepodařilo zastavit aktuální spuštěnou službu a nemůže dokončit neautoritativní obnovení. Proveďte neautoritativní obnovení ručně.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému, FRS a DFSR pro další informace.
ID události2187
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zprávaspustit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby: %1

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. je třeba inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Důvodem bylo zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Všechna data SYSVOL na řadič domény je nahrazena kopie řadiče domény partnera.
ID události2188
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se spustit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby: %1

Kód chyby: % 2

Chybová zpráva: % 3

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Důvodem je zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. Nepodařilo se spustit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a nemůže dokončit neautoritativní obnovení. Proveďte neautoritativní obnovení ručně a restartovat službu.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému, FRS a DFSR pro další informace.
ID události2189
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaNastavte následující hodnoty registru inicializovat replik SYSVOL během neautoritativní obnovení:

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Důvodem je zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Všechna data SYSVOL na řadič domény je nahrazena kopie řadiče domény partnera.
ID události2190
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
Zprávase nepodařilo nastavit následující hodnoty registru inicializovat replik SYSVOL během neautoritativní obnovení:

Klíč registru: %1

Hodnota registru: % 2.

Hodnota klíče registru: %3

Kód chyby: % 4

Chybová zpráva: % 5

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem role řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Důvodem je zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. Nepodařilo se nastavit výše uvedené hodnoty registru a nemůže dokončit neautoritativní obnovení. Proveďte neautoritativní obnovení ručně.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a aplikace. Prozkoumání aplikace jiných výrobců, které může blokovat aktualizace registru.
ID události2200
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaSlužba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Inicializuje replikaci přenést aktuální řadič domény. Po dokončení replikace, bude zaznamenána událost 2201.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Označuje začátek příchozí replikace AD.
ID události2201
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaSlužba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. byla dokončena replikace tak, aby aktuální řadič domény.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Označuje konec příchozí replikace AD.
ID události2202
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaSlužba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. selhání replikace tak, aby aktuální řadič domény. Řadič domény bude aktualizován po další periodické replikace.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb. Pokusit se vynucení replikace a poznamenejte si jakékoli chyby pomocí repadmin.exe.
ID události2204
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaProgram zjistil změnu ID generování virtuálního počítače Tato změna znamená, že virtuální domény řadič byl obnoven předchozí stav. provede následující operace řadič domény vrácené proti rozdílů dat chránit a chránit vytváření objektů zabezpečení s duplicitní ID zabezpečení:

Vytvořit nové ID vyvolání

Platnost aktuálního fondu RID.

Na další příchozí replikace bude ověřit vlastnictví role FSMO. Během tohoto okna Pokud řadič domény roli FSMO roli nebude k dispozici.

Spusťte operaci obnovení služby Replikace SYSVOL.

Spuštění replikace tak, aby řadič domény vrácené do aktuálního stavu.

Požadovat nový fond RID.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. To vysvětluje, že všechny různé operace, které dojde během procesu obnovení bezpečného obnovení.
ID události2205
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
Zprávazrušena platnost aktuálního fondu RID po virtuální domény řadič byl obnoven předchozí stav.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Místní fondu RID musí být zničeny, protože řadič domény nemá čas, ujeté a může již byly vydány.
ID události2206
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiCHYBA
ZprávaNepodařilo se neruší platnost aktuálního fondu RID po virtuální domény řadič byl obnoven předchozí stav.

Další údaje:

Kód chyby: %1

Hodnota chyby: %2
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb. Ověřte, že je hlavní server RID online lze přejít z tohoto serveru pomocí Dcdiag.exe//test: ridmanager
ID události2207
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiCHYBA
ZprávaNepodařilo se obnovit po virtuální domény řadič byl obnoven předchozí stav. Bylo požadováno restartování do režimu obnovení adresářových SLUŽEB. Zkontrolujte, zda předchozí události další informace.
Poznámky a řešeníZkontrolujte protokoly událostí systému a adresářových služeb.
ID události2208
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiInformační
ZprávaOdstranění databáze DFSR inicializovat replik SYSVOL během neautoritativní obnovení.
Poznámky a řešeníOčekávání při obnovení snímku. Tím je zaručeno, že SYSVOL DFSR neautoritativně synchronizuje z partnerského řadiče domény. Všimněte si, že všechny ostatní DFSR replikované složky na stejném svazku jako SYSVOL také non autoritativní synchronizace (domény, řadiče nejsou doporučeny pro vlastní hostitele, že nastaví DFSR ve stejném svazku jako SYSVOL).
ID události2209
ZdrojMicrosoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Stupeň závažnostiChyba
ZprávaNepodařilo se odstranit databáze DFSR.

Další údaje:

Kód chyby: %1

Hodnota chyby: %2

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Pro DFSR důvodem je zastavení služby DFSR, odstranění databáze DFSR a opětovné spuštění služby. Při restartování DFSR bude znovu vytvořit databáze a spuštění počáteční synchronizace.
Poznámky a řešeníVyhledejte v protokolu událostí DFSR.

Chybové zprávy

Neexistují žádné přímé interaktivní chyby se nezdařilo obnovení snímku nouzový virtualizované domény řadiče; všechny informace o klonování protokoluje v protokolu událostí adresářové služby. Samozřejmě všechny kritické reklamní chyby replikace nebo serveru projeví jako příznaky jinde.

Známé problémy a scénáře podpory

Obecné metodiky pro řešení potíží domény Řadič bezpečné obnovení jsou obvykle dostačující pro řešení většiny problémů.

ProblémNelze vytvořit nové zaregistrované objekty zabezpečení v řadiči domény nedávno bezpečné obnovení
PříznakyPo obnovení snímku, se pokusí vytvořit nový zaregistrovaný objekt zabezpečení (uživatele, počítače, skupiny) na toto selhání řadiče domény s:

Chyba 0x2010

Adresářové službě se nepodařilo vyhradit relativní identifikátor.
Překlad a poznámkyTento problém je způsoben zastaralé znalosti obnovený počítač role FSMO hlavního serveru RID. Roli přesunuty do tohoto nebo jiného řadiče domény, poté, co byla přijata a později obnovit snímek, řadič obnovené domény nemají znalost hlavního serveru RID dokud nedokončí počáteční replikace.

Chcete-li tento problém vyřešit, povolit na dokončení replikace AD příchozí řadič obnovené domény. Pokud stále nefunguje, ověřte, že všechny řadiče domény mít stejné správné znalosti, které hostitelem řadiče domény hlavního serveru RID.
ProblémObnovené domény řadiče není sdílení SYSVOL, inzerovat
PříznakyPo obnovení snímku, jeden nebo více řadičů domény nemají být inzerovány Nesdílet sysvol a nemají aktuální obsah SYSVOL
Překlad a poznámkyDC navazujících partneři nemají pracovní replik SYSVOL, který je správně replikace DFSR nebo FRS Tento problém nesouvisí s bezpečné obnovení, ale bude pravděpodobně projevovat jako bezpečné obnovení problému, protože zákazník neví, jiný problém replikace vliv rušení obnovení řadiče domény

Řešení potíží pro pokročilé

Tento modul se snaží naučit Rozšířené odstraňování potíží pomocí pracovní protokolů jako vzorky s některá vysvětlení, co se stalo. Víte, jak vypadá operace úspěšná virtualizované domény řadiče, chyby se stanou zřejmé ve vašem prostředí. Tyto protokoly jsou uvedeny podle jejich zdroje s vzestupné pořadí očekávání události související s řadiče klonované domény v každém protokolu.

Obnovení řadiče domény, který provádí replikaci složky SYSVOL pomocí DFSR

Protokol událostí adresářové služby

Protokol adresářové služby obsahuje většinu provozních informací bezpečné obnovení. Hypervisor změní ID VM-Generation a služba NTDS, jeho poznámky, pak zruší platnost fondu RID a změně ID vyvolání. Nové ID VM-Generation je sada a replikaci serverů, které příchozí AD data. Služba DFSR je zastavena a odstranit své databáze, který je hostitelem SYSVOL vynucení synchronizace autoritativní příchozí. Horní mez USN je upraveno.

ID událostiZdrojZpráva
2170ActiveDirectory_DomainServiceByla zjištěna změna ID generování.

ID generování uložené v mezipaměti v adresářové služby (stará hodnota):Generování ID aktuálně v modulu VM (nová hodnota):Změna ID generování dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Služba Active Directory Domain Services vytvoří nové ID vyvolání pro zotavení řadiče domény. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda, chcete-li obnovit nebo vrátit obsah databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s služba Active Directory Domain Services zálohování aplikace vědomi."
2181ActiveDirectory_DomainServiceTransakce byla přerušena kvůli virtuální počítač bude obnoven do dřívějšího funkčního stavu. K tomu dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu.
2204ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services zjistila změnu ID generování virtuálního počítače Tato změna znamená, že virtuální domény řadič byl obnoven předchozí stav. Služba Active Directory Domain Services provede následující operace řadič domény vrácené proti rozdílů dat chránit a chránit vytváření objektů zabezpečení s duplicitní ID zabezpečení:

Vytvořit nové ID vyvolání

Platnost aktuálního fondu RID.

Na další příchozí replikace bude ověřit vlastnictví role FSMO. Během tohoto okna Pokud řadič domény roli FSMO roli nebude k dispozici.

Spusťte operaci obnovení služby Replikace SYSVOL.

Spuštění replikace tak, aby řadič domény vrácené do aktuálního stavu.

Požadovat nový fond RID."
2181ActiveDirectory_DomainServiceTransakce byla přerušena kvůli virtuální počítač bude obnoven do dřívějšího funkčního stavu. K tomu dochází po použití snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu.
1109ActiveDirectory_DomainServiceAtribut invocationID pro tento adresářový server byl změněn. Nejvyšší pořadové číslo aktualizace v době, kdy byla vytvořena záloha je následující:

Atribut InvocationID (stará hodnota):Atribut InvocationID (nová hodnota):Pořadové číslo aktualizace:Adresářový server je obnovení ze záložního média se změní invocationID je nakonfigurován jako hostitel oddílu adresáře aplikace zapisovat, byla obnovena po snímku virtuálního počítače, po operaci importu virtuálního počítače nebo po operaci migrace za provozu. Řadiče domény virtualizované neměl být obnoven pomocí snímků virtuálních počítačů. Podporovaná metoda obnovení nebo vrácení obsahu databáze služba Active Directory Domain Services je obnovit zálohu stavu systému s služba Active Directory Domain Services aware zálohovací aplikace."
2179ActiveDirectory_DomainServiceAtribut msDS-GenerationId objektu počítače řadiče domény byla nastavena na následující parametr:

GenerationID atribut:

2200ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Služba Active Directory Domain Services inicializuje replikaci přenést aktuální řadič domény. Po dokončení replikace, bude zaznamenána událost 2201.
2201ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Služba Active Directory Domain Services byla dokončena replikace tak, aby aktuální řadič domény.
2185ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services zastavit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby:

DFSR

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Služba Active Directory Domain Services musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. To je prováděno pomocí zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. . 2187, bude zaznamenána událost při restartování služby FRS nebo DFSR."
2208ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services odstraněna databáze DFSR inicializovat replik SYSVOL během neautoritativní obnovení.

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Služba Active Directory Domain Services musí inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Pro DFSR důvodem je zastavení služby DFSR, odstranění databáze DFSR a opětovné spuštění služby. Při restartování DFSR bude znovu vytvořit databáze a spuštění počáteční synchronizace. "
2187ActiveDirectory_DomainServiceSlužba Active Directory Domain Services spustit službu FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL.

Název služby:

DFSR

Služba Active Directory zjistila, že byl virtuální počítač, který je hostitelem řadiče domény vrátit do předchozího stavu. Služba Active Directory Domain Services je nutné inicializovat neautoritativní obnovení na místních replik SYSVOL. Důvodem bylo zastavení služby FRS nebo DFSR používá k replikaci adresáře SYSVOL a počínaje příslušné klíče registru a hodnoty spustit obnovení. "
1587ActiveDirectory_DomainServiceTato adresářová služba byla obnovena nebo byl nakonfigurován jako hostitel oddílu adresáře aplikace. V důsledku toho došlo ke změně replikace identity. Partner požadoval replikace změn pomocí naší staré identity. Počáteční pořadové číslo bylo upraveno.

Cílové adresářové služby odpovídá následující objekt GUID požadoval změny počínaje USN, která předchází USN, jakou byla místní adresářové služby obnovení ze záložního média.

Identifikátor GUID objektu:

()

Číslo USN v době obnovení:V důsledku toho up-to-dateness vektor cílové adresářové služby byl nakonfigurován s následujícím nastavením.

Předchozí databáze GUID:USN předchozího objektu:USN předchozí vlastnosti:GUID nové databáze:Nový objekt USN:Nová vlastnost USN:

Protokol událostí

V systémovém protokolu událostí, poznámky čas počítače, ke kterému dojde při uvedení offline virtuální počítač zpět do režimu online a synchronizací s časem hostitele. Zruší platnost fondu RID a restartování služby DFSR nebo FRS.

ID událostiZdrojZpráva
1Obecné jádroSystémový čas byl změněn na ? z < časového snímku >.

Důvod změny: Aplikace nebo součást systému změnit čas.
16654Directory-Services-SAMFond z účtu identifikátorů (RID) byla zrušena. K tomu může dojít v následujících případech očekávané:

1. řadič domény obnoven ze zálohy.

2. řadič domény virtuálního počítače je obnoven ze snímku.

3. Správce má ručně zrušena platnost fondu.

Viz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226247 Další informace.
7036Správce řízení služebSlužba replikace DFS přešla do stavu ukončeno.
7036Správce řízení služebSlužba replikace DFS přešla do stavu spuštěno.
Protokolu událostí aplikace

V protokolu událostí aplikace poznámky databázi DFSR a zastavování.

ID událostiZdrojZpráva
103ESENTDFSRs (1360) \\.\C:\System Information\DFSR\database svazku_\dfsr.db: databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.000 [4], 0.141 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.000 [9], 0.000 [10], 0.016 [11], [12] 0.000, 0.000 [13], 0.000 [14], 0.000 [15].
102ESENTDFSRs (532) \\.\C:\System Information\DFSR\database svazku_\dfsr.db: (6.02.8189.0000) databázový stroj spouští nové instance (0).
105ESENTDFSRs (532) \\.\C:\System Information\DFSR\database svazku_\dfsr.db: databázový stroj spuštění nové instance (0). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], 0.000 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.031 [9], 0.000 [10], 0.000 [11].
DFSRs (532) \\.\C:\System Information\DFSR\database svazku_\dfsr.db: databázový stroj vytvořili novou databázi (1, \\.\C:\System Information\DFSR\database svazku_\dfsr.db). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.016 [3], 0.062 [4], 0.000 [5], 0.016 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.015 [9], [10] 0.000, 0.000 [11].
Protokol událostí replikace distribuovaného systému Souborů

Služba DFSR je zastavena a odstranit databáze, která obsahuje SYSVOL vynucení synchronizace autoritativní příchozí.

ID událostiZdrojZpráva
1006DFSRProbíhá zastavování služby Replikace distribuovaného systému Souborů.
1008DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů byla zastavena.
1002DFSRProbíhá spouštění služby Replikace distribuovaného systému Souborů.
1004DFSRByla spuštěna služba Replikace distribuovaného systému Souborů.
1314DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně konfigurovat soubory protokolu ladění.

Další informace:

Cesta k souboru protokolu ladění: C:\Windows\debug
6102DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně zaregistrovala zprostředkovatele WMI.
1206DFSRŘadič domény úspěšně Kontaktováno služby Replikace distribuovaného systému Souborů * * k přístupu informace o konfiguraci.
1210DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně nastavit naslouchací proces RPC pro příjem požadavků na replikaci.

Další informace:

Port: 0
4614DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů inicializovat SYSVOL při místní cestu C:\Windows\SYSVOL\domain and is waiting to perform initial replication. Replikované složky zůstanou v počáteční synchronizace stavu až do provedení s jeho partnerem. Byl-li server v procesu je povýšen na řadič domény, řadič domény nebude inzerovat a fungovat jako řadič domény, dokud nebude tento problém je vyřešen. Tato situace může nastat, pokud zadaný partnera je také ve stavu počáteční synchronizace nebo na tomto serveru nebo partnera synchronizace dojde k narušení sdílení. Pokud došlo k události během přenesení SYSVOL ze služby replikace souborů (FRS) k replikaci distribuovaného systému Souborů, změny nebudou replikovány dokud tento problém je vyřešen. To může způsobit složky SYSVOL na tomto serveru být synchronizován s jinými řadiči domény.

Další informace:

Název replikované složky: Sdílená položka SYSVOL

ID replikované složky:

Název skupiny replikace: Systémový svazek domény

ID skupiny replikace:

ID člena:

Read-Only: 0
4604DFSRSlužba replikace distribuovaného systému Souborů úspěšně inicializovat složky SYSVOL replikovány na místní cestu C:\Windows\SYSVOL\domain. Tento člen byla dokončena počáteční synchronizace SYSVOL s partnerem dc1.corp.contoso.com. Chcete-li zkontrolovat přítomnost sdílené položky SYSVOL, otevřete okno příkazového řádku a zadejte "net share".

Další informace:

Název replikované složky: Sdílená položka SYSVOL

ID replikované složky:

Název skupiny replikace: Systémový svazek domény

ID skupiny replikace:

ID člena:

Synchronizace – partner:

Obnovení řadiče domény, který provádí replikaci složky SYSVOL pomocí služby replikace souborů

Protokol událostí replikace souborů je v tomto případě použita místo protokolu událostí DFSR. V protokolu událostí aplikace zapíše také různé události týkající se služby replikace souborů. V opačném případě se adresářové služby a protokolu systémových událostí jsou obvykle stejné zprávy a ve stejném pořadí jako dříve popsané.

Protokol událostí služby replikace souborů

FRS služba zastavena a restartována s hodnotou D2 BURFLAGS SYSVOL neautoritativně synchronizace.

ID událostiZdrojZpráva
13502NTFRSProbíhá zastavování služby replikace souboru.
13503NTFRSSlužba replikace souborů byla zastavena.
13501NTFRSProbíhá spouštění služby replikace souborů
13512NTFRSSlužba replikace souborů zjistil, že mezipaměť pro zápis povoleno disk na jednotce obsahující adresář c:\windows\ntfrs\jet na počítač DC4. Služba replikace souborů by se nemusela zotavit když dojde k přerušení napájení jednotky a kritické aktualizace budou ztraceny.
13565NTFRSSlužba replikace souborů probíhá inicializace systémového svazku s daty z jiného řadiče domény. Počítač DC4 nemůže stát řadičem domény, dokud nebude tento proces dokončen. Systémový svazek se pak sdíleny jako SYSVOL.

Pro vyhledání sdílené položky SYSVOL na příkazovém řádku zadejte:

Příkaz net share

Po dokončení procesu inicializace služby replikace souborů se zobrazí sdílené položky SYSVOL.

Inicializace systémového svazku může určitou dobu trvat. Čas je závislá na množství dat ve svazku systému, dostupnost řadičů domény a intervalu replikace mezi řadiči domény."
13520NTFRSSlužba replikace souborů přesunuta dříve existující soubory * * k * \NtFrs_PreExisting___See_EventLog.

Služba replikace souborů může odstranit soubory v *
\NtFrs_PreExisting___See_EventLog kdykoli. Soubory mohou být uloženy před odstraněním kopírováním z \NtFrs_PreExisting___See_EventLog. Kopírování souborů do * * může vést k konflikty názvů, pokud soubory již existují na některé partner replikace.

V některých případech může služba replikace souborů zkopírovat soubor z \NtFrs_PreExisting___See_EventLog do místo replikace souboru z jiných replikace partnerovi.

Prostor lze obnovit kdykoli odstranit soubory v * *\NtFrs_PreExisting___See_EventLog.
13553NTFRSSlužba replikace souborů byla úspěšně přidána do tento počítač do následující množiny replik:

"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"

Informace vztahující se k této události je zobrazena níže:

Název DNS počítače je ""

Název člena sady replik je ""

Cesta kořenové sady replik je ""

Pracovní cesta adresáře repliky je "* * "

Je cesta k adresáři pracovní repliku ""
13554NTFRSSlužba replikace souborů byla úspěšně přidána připojení následující sady replik:

"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"

Příchozí z ""

Odchozí do ""

Další informace může zobrazit následující události protokolu zpráv.
13516NTFRSSlužba replikace souborů již brání DC4 počítač stát řadičem domény. Systémový svazek byl úspěšně inicializován a Netlogon service bylo oznámeno systémový svazek je nyní připraven ke sdílení jako SYSVOL.

Zadejte "net share" Chcete-li zkontrolovat sdílené položky SYSVOL.
Protokolu událostí aplikace

Databáze služby replikace souborů přestane spuštěna a je odstraněna kvůli operaci D2 BURFLAGS.

ID událostiZdrojZpráva
327ESENTNTFRS (1424) databázový stroj odpojen databáze (1, c:\windows\ntfrs\jet\ntfrs.jdb). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.015 [2], 0.000 [3], [4] 0.000, 0.000 [5], 0.516 [6], 0.000 [7], [8] 0.000, 0.000 [9], 0.000 [10], 0.063 [11], 0.000 [12].

Oživen mezipaměti: 0
103ESENTNTFRS (1424) databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.000 [4], 0.000 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], [9] 0.031, 0.000 [10], [11] 0.016, 0.000 [12], 0.000 [13], 0.047 [14], 0.000 [15].
102ESENTNTFRS (3000) (6.02.8189.0000) databázový stroj spouští nové instance (0).
105ESENTNTFRS (3000) databázový stroj spuštění nové instance (0). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], [5] 0.000, 0.000 [6], 0.000 [7], 0.000 [8], 0.062 [9], 0.000 [10], 0.141 [11].
103ESENTNTFRS (3000) databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], [5] 0.000, 0.000 [6], 0.000 [7], 0.000 [8], 0.000 [9], 0.000 [10], 0.000 [11], 0.000 [12], 0.015 [13], 0.000 [14], 0.000 [15].
102ESENTNTFRS (3000) (6.02.8189.0000) databázový stroj spouští nové instance (0).
105ESENTNTFRS (3000) databázový stroj spuštění nové instance (0). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], 0.000 [5], 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.078 [9], 0.000 [10], 0.109 [11].
325ESENTNTFRS (3000) databázového stroje vytvoří novou databázi (1, c:\windows\ntfrs\jet\ntfrs.jdb). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.000 [2], 0.016 [3], [4] 0.016, 0.000 [5], 0.015 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.078 [9], [10] 0.016, 0.000 [11].
103ESENTNTFRS (3000) databázový stroj zastavena instance (0).

Dirty vypnutí: 0

Interní časová sekvence: 0.000 [1], [2] 0.000, 0.000 [3], 0.000 [4], [5] 0.078, 0.000 [6], 0.000 [7], 0.000 [8], [9] hodnotu 0,125, 0.016 [10], 0.000 [11], 0.000 [12], 0.000 [13], 0.000 [14], 0.000 [15].
102ESENTNTFRS (3000) (6.02.8189.0000) databázový stroj spouští nové instance (0).
105ESENTNTFRS (3000) databázový stroj spuštění nové instance (0). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.016 [1], 0.000 [2], 0.000 [3], 0.094 [4], [5] 0.000, 0.000 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], [9] 0,032, 0.000 [10], 0.000 [11].
326ESENTNTFRS (3000) databázový stroj připojená databáze (1, c:\windows\ntfrs\jet\ntfrs.jdb). (Čas = 0sekund $2)

Interní časová sekvence: 0.000 [1], 0.015 [2], 0.000 [3], 0.000 [4], 0.016 [5], 0.015 [6], [7] 0.000, 0.000 [8], 0.000 [9], 0.000 [10], [11] 0.000, 0.000 [12].

Uloženo v mezipaměti: 1
© 2017 Microsoft