Fürtök figyelése az Operations Manager használatával

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A jelen témakör bemutatja, hogy hogyan lehet a System Center 2012 – Operations Manager rendszert a fürtözött konfigurációban található számítógépek figyelésére használni. A fürtszolgáltatások figyelésére vonatkozó információkat a használt felügyeleti csomag útmutatójában találja, például a Windows Server 2003 Cluster Management Pack Guide (Windows Server 2003-fürt felügyeleti csomagjának útmutatója) és a Windows Server 2003 Cluster Management Pack Guide (Windows Server 2003-fürt felügyeleti csomagjának útmutatója) dokumentumban.

Fürtben található számítógépek figyelésének megkezdéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. A fürt minden csomópontján (számítógépén) telepítse az ügynököt.

  2. Az összes fürtcsomóponton engedélyezze az ügynökproxy használatát. További információkért lásd: Ügynök nélküli figyelés a Proxy konfigurálása.

Az Adminisztráció munkaterületen a fürt csomópontjai az Ügynök által felügyelt, míg a fürt az Ügynök nélkül felügyelve szakaszban láthatók. A fürt „Figyelés kikapcsolva” állapotúként lesz megjelölve, ha a felügyeleti csomag nem tartalmaz olyan figyelőket, amelyek kimondottan a fürtobjektumra irányulnak. Az aktív fürtcsomópont ügynöke végzi az összes figyelési feladatot. Ha a fürt meghibásodik, akkor annak a fürtcsomópontnak az ügynöke kezdi meg a figyelést, amely átveszi a meghibásodott fürt feladatait. A feladatátvevő csomópont ügynökének azonban nem lesz tudomása a másik ügynök által korábban végzett figyelési tevékenységről, azaz a riasztásokról, az állapotváltozásokról stb. Az ügynökök egymástól függetlenül működnek.

Amikor adott fürt virtuális kiszolgálóit figyeli, az ügynököket a fürtcsomópontokra kell telepítenie, proxyként való felügyeletre kell őket beállítani, majd a virtuális kiszolgálókat az ügynök nélkül felügyelt számítógépekkel azonos módon kell figyelni.

A Windows Server operációs rendszer felügyeleti csomagja tartalmazza a megosztott fürtkötetek felderítési és figyelési feladatait.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Ha a műveleti fiók alacsony jogosultsági szintű hitelesítő adatokat használ, a Fürtfelderítési kapcsolódási funkció figyelője és a Fürtállapot kapcsolódási funkció figyelője riasztásokat küldhet. A probléma megoldásához rendeljen magasabb szintű hitelesítő adatokat a Windows fürtműveleti fiókhoz. Részleteket a A futtató fiókok létrehozása című fejezet „Futtató fiók tulajdonságainak módosítása” részében talál.

Megjelenítés: