Skip to main content
Microsoft Azure Pack için Kapasite Planlama: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri rolleri, Windows Server 2012 R2 veya Windows Server 2012'ye yüklenebilir. Sunucu örnekleri fiziksel bilgisayarlar veya sanal makineler olabilir. Sanal makineler kullanırsanız, bunlar herhangi bir VM sağlayıcısında olabilir. Sanal makineler ile fiziksel donanım arasındaki performans boşluğu küçüldüğünden, sanal makinelerin maliyet/performans avantajı onları daha cazip hale getirmektedir.

Web Siteleri Denetleyicisi genellikle CPU, bellek ve ağ kaynaklarını düşük oranda tüketir. Ancak, Yüksek Kullanılabilirlik için iki denetleyiciniz olmalıdır. İki denetleyici ayrıca izin verilen en fazla denetleyici sayısıdır. İkinci Web Siteleri Denetleyicisini PowerShell ve komut satırı betikleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İkinci Bir Web Siteleri Denetleyicisi Sağlama.

Ön Uç, istekleri Web Çalışanı kullanılabilirliğine bağlı olarak Web Çalışanlarına yönlendirir. Yüksek Kullanılabilirlik için birden fazla Ön Uç'a sahip olmanız gerekir ve ikiden fazlasına sahip olmanız da mümkündür. Kapasite planlama için her çekirdeğin saniyede yaklaşık 100 isteği işleyebileceğini düşünün. Başka Ön Uç sunucular ekleme hakkında bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni Yüksek Kullanılabilirlik İçin Ölçeklendirme.

Web Siteleri Yönetim Sunucusu rolü, Microsoft Azure Pack Web Siteleri Hizmet REST API'si kullanarak Web Siteleri Yönetim trafiğini işler. Yönetim Sunucusu rolü genellikle bir üretim ortamında yalnızca yaklaşık 4 GB RAM gerektirir. Ancak, çok sayıda yönetim görevi (örneğin, web sitesi oluşturma) gerçekleştirildiğinde yüksek CPU düzeyleri ile karşılaşabilir. Yüksek Kullanılabilirlik için bu role atanmış birden fazla sunucunuz ve sunucu başına en az iki çekirdek olmalıdır.

Başka Yönetim Sunucuları ekleme hakkında bilgi için bkz. Ek Yönetim Sunucuları Sağlama.

Çok sayıda kiracı aynı anda yayımlıyorsa, Yayımcı rolü aşırı CPU kullanımı ile karşılaşabilir. Yüksek Kullanılabilirlik için birden fazla Yayımcı rolünü kullanılabilir duruma getirin. Başka Yayımcı sunucuları ekleme hakkında bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni Yüksek Kullanılabilirlik İçin Ölçeklendirme.

Dosya Sunucusu rolü için Tek Başına dosya sunucusunu geliştirme ve test amacıyla kullanabilirsiniz. Üretim için önceden yapılandırılmış bir Windows Dosya Sunucusu veya önceden yapılandırılmış Windows olmayan dosya sunucusu kullanmanız gerekir.

Tek Başına dosya sunucusu, varsayılan Microsoft Azure Pack: Web Siteleri yüklemesine dahil edilir. Tek Başına yükleme, tek bir makinede Dosya Sunucusu rolü sağlar, uygun hesaplar için ACL'leri yerleştirir ve gerekli ağ paylaşımlarını oluşturur.

Üretim ortamlarında Dosya Sunucusu rolü yoğun disk G/Ç ile karşılaşır. Kiracı web sitelerinin tüm içeriğini ve uygulama dosyalarını barındırdığından bu rol için bir Windows Dosya Sunucusu, Dosya Sunucusu Kümesi veya Windows olmayan bir dosya sunucusu, dosya sunucusu kümesi ya da NAS (Ağa Bağlı Depolama) cihazını önceden yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack için Windows Dosya Sunucusu Kümesini veya NAS cihazını önceden yapılandırma: Web Siteleri.

System_CAPS_warningUyarı

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri, ölçek genişletme dosya sunucularını desteklemeyen Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi'ni (FSRM) kullanır.

Yüksek Kullanılabilirlik için, ikisi Paylaşılan web sitesi modu ve ikisi Ayrılmış web sitesi modu için olmak üzere en az dört Web Çalışanı Rolünüz olmalıdır. Paylaşılan ve Ayrılmış web sitesi modları, kiracılar için farklı hizmet düzeyleri sağlar. Elbette ki Ayrılmış modu (kaynak yoğundur) kullanan çok sayıda müşteriniz veya paylaşılan modda çalışan pek çok müşteriniz varsa daha fazla Web Çalışanı gerekir.

System_CAPS_importantÖnemli

Sağlanacak Web Çalışanı rollerinin sayısını düşünürken, bir abonenin Ayrılmış modda Web Çalışanı yerleştirmesinden sonra o Web Çalışanının daha sonra Paylaşılan moddaki aboneler tarafından kullanılamayacağını unutmayın. Bu nedenle, Microsoft Azure Pack: Web Sitelerinin Paylaşılan bir Web Çalışanı örneği olmadan yüklenmesi, desteklenmeyen bir yapılandırmadır.

Gerekli Web Çalışanı rollerinin sayısını belirlemenize yardımcı olmak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Bellek: Bellek bir Web Çalışanı rolü için en kritik kaynaktır. Yetersiz bellek, sanal bellek diskten değiştirildiğinde web sitesi performansını etkiler. Her sunucu, işletim sistemi için yaklaşık 1,2 GB RAM gerektirir; bu eşiğin üzerindeki kullanılabilir RAM, web sitelerini çalıştırmak için kullanılabilir.

 • Etkin web sitelerinin yüzdesi: Gözlemlenen üretim yükleri temel alındığında bir Web Sitesi Bulutundaki web sitelerinin yaklaşık yüzde 5'i genellikle etkindir. Ancak, belirli bir anda etkin olan web sitelerinin yüzdesi önemli ölçüde daha yüksek veya düşük olabilir. Yüzde 5'lik "etkin web sitesi" oranı varsayıldığında bir Web Sitesi Bulutuna yerleştirilecek en fazla web sitesi sayısı, etkin web siteleri sayısının 20 katından fazla olmamalıdır (5 x 20 = 100).

 • Ortalama bellek kaplama alanı: Üretim ortamlarında gözlemlenen web siteleri için ortalama bellek kaplama alanı yaklaşık 70 MB'dir. Bu sayıya göre tüm Web Çalışanı rolü bilgisayarlarına veya bir Web Sitesi Bulutunda yüklü VM'lere ayrılması gereken bellek miktarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:


  Sağlanan web sitesi sayısı * 70 MB * %5 - (Web Çalışanı Rollerinin Sayısı * 1044 MB)

  Örneğin, 10 Web Çalışanı rolü çalıştıran bir Web Sitesi Bulutunda 5.000 web sitesi sağlanırsa, bu durumda her bir Web Çalışanı rolü bilgisayarına veya VM'ye aşağıdaki gibi belirlenen 7060 MB RAM ayrılmalıdır:


  5,000 * 70 * .05 – (10 * 1044) = 7060 (=yaklaşık 7 GB)

Web Çalışanı örneklerinin nasıl eklendiği hakkında bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni Yüksek Kullanılabilirlik İçin Ölçeklendirme.

Microsoft Azure Pack Web Sitesi Bulutu, SQL Server'dan kapsamlı bir şekilde faydalanır. Yüksek Kullanılabilirlik için RAM, Disk ve CPU kaynaklarını ayırmaya yönelik aşağıdaki yönergeleri izleyin:

 • Bellek: SQL Server performansı çoğunlukla kullanılabilir belleğe bağımlı olduğundan, sağlanan her 30.000 site için SQL Server'ınıza en az 4 GB RAM ayırın. Çoğu senaryo için, SQL performansı ek bellekten faydalanır ve SQL Server ona ne kadar bellek ayırırsanız o kadarını kullanır.

 • Disk alanı: Sağlanan her 10.000 site için en az 4 GB disk alanı ayırın.

 • CPU Sayısı: SQL Server bilgisayarınıza ayrılacak çekirdek sayısını belirtmek için aşağıdaki ölçütleri kullanabilirsiniz:

  Görev Yöneticisi veya Performans İzleyicisi, SQL Server hizmetinin CPU kullanımının %70'e yaklaştığını gösterdiğinde bir çekirdek daha ayırın.

SQL Server'ların kullanılabilirliğini artırmak üzere alabileceğiniz diğer önlemler için bkz. SQL Server'ı Yüksek Kullanılabilirlik için Yapılandırma.