Závazky [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Závazky slouží ke sledování faktur dodavatelů a průběžných odchozích výdajů. Můžete zadat faktury dodavatele ručně nebo je přijímat elektronicky prostřednictvím služby nebo dodavatele může zadat faktury pomocí portálu pro dodavatele. Poté, co jsou faktury zadány nebo přijaty, můžetete zkontrolovat a schválit faktury pomocí deníku schválených faktur nebo formuláře Faktury dodavatele. Můžete použít párování faktur, zásady faktur dodavatele a workflow k automatizaci procesu kontroly tak, aby se automaticky schvalovaly faktur, které splňují určitá kritéria, a zbývajících faktury jsou označeny ke kontrole autorizovaným uživatelem.

Po schválení faktur dodavatele můžete zaplatit dodavatelům. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k platbě všech faktur v jedné právnické osobě. Je podporováno více formátů plateb. Patří sem šeky, vlastní směnky a elektronické platby jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Používejte formulář Vyrovnat otevřené transakce k vyrovnání faktur s platbami nebo dobropisy. Chcete-li zobrazit informace o dodavateli, použijte stránku se seznamem Všichni dodavatelé a související formuláře.

Závazky lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: